Dokumentarni film “NOVO LICE MUŠKOSTI: uklanjanje stereotipa i usvajanje novih normi“

Mladići Tuzle protiv nasilja nad ženama

3K se pridružuje Ligi pravih muškaraca

Jedna milijarda ustaje – Sarajevo

Video sa predstavljanja kampanje medijima – Kino Meeting Point, Sarajevo, 19. novembar 2012

UN WOMEN ustaje protiv nasilja