Djeca rade što djeca vide
4. Decembar 2011.
Žene na selu su posebno ranjiva grupa
6. Decembar 2011.

Pravi muškarci zauzimaju stav protiv nasilja

Prestanak nasilja je za dobro i muškaraca i žena

I prečesto su dječaci i mladići izloženi primjerima seksističkog ponašanja.  Prečesto se dječaci i mladići uče da izjednačavaju muževnost sa korištenjem nasilja i dominacijom nad ženama.  Prečesto drugi muškarci prihvataju takvo ponašanje šutnjom i tolerancijom, što samo dodatno normalizira rodnu nejednakost i negativne stereotipe.

Nasilje kao društveni fenomen vezano je za izgradnju muškog identiteta u našem društvu.  Ono čini dio procesa socijalizacije muškaraca u mnogo većoj mjeri nego što je to slučaj sa ženama.  Iako korištenje fizičkog nasilja u našem društvu gubi na legitimnosti, mnogi muškarci mu i dalje pribjegavaju.

Neki muškarci koriste nasilje prema ženama i, iako eventualno u različitim oblicima, koriste ga i za rješavanje konflikata sa drugim muškarcima.  Stoga neki koriste nasilje smatrajući ga legitimnim i djelotvornim sredstvom rješavanja konflikata.  Međutim, nasilje između muškaraca nema ona kulturološka ograničenja koja definiraju nasilje nad ženama.

S druge strane, postoje i mnogi muškarci kojima je neugodno biti izjednačen sa stereotipima i nasilnim ponašanjem prema ženama, i intervenirali bi kad bi smatrali da će ih drugi muškarci podržati.  Jednako tako, muškarci mogu biti duboko pogođeni nasiljem počinjenim prema ženama do kojih im je jako stalo.

Šta je pozitivna muževnost?

Pozitivna muževnost je zamišljena kao način da se bude muškarac koji se fokusira na suosjećajne, zdrave i odgovorne stavove i ponašanja u svim odnosima.

Pozitivna muževnost definira muški socijalni identitet koji je zasnovan na inherentnim ljudskim instinktima da voli, da mu je stalo, da bude osjetljiv.  Ona predstavlja zdravu alternativu tradicionalnim muškim privilegijama, nasilju, dominaciji i izolaciji.

Moramo poticati mladiće i dječake da postaju zagovornici koji nam trebaju. Trebamo promovirati zdrave modele muževnosti. I previše mladića još uvijek odrasta okruženo zastarjelim muškim stereotipima. Pričajući sa prijateljima i vršnjacima o nasilju nad ženama i djevojčicama, i djelovanjem da se ono okonča, mogu pomoći da se prekine sa ponašanjem koje je ugrađeno u mnogo generacija.

Ban Ki-moon

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Poruka na Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama, 2011.


Foto: Eldin Hasanagić
Tekst: UN WOMEN

Upoznajte autora

 

Eldin Hasanagić – Fotograf i dizajner

Eldin Hasanagić rođen je 09.01.1981. godine. Živi i radi u Sarajevu kao grafički dizajner i fotograf. Fotografiju upoznaje preko grafičkog dizajna i posljednjih 6 godina intenzivno uživa u njenom društvu. Član je foto kluba “Valter”  i Asocijacije za umjetničku fotografiju u BiH.