U nekom trenutku našeg života, mi smo bili ili ćemo biti svjedoci situacije u kojoj se čine djela uznemiravanja /zloupotrebe žena, bilo da se to dešava u uredu, na javnom mjestu, ili kod kuće. Trebamo pokazivati nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i čvrsto uvjerenje da su žene i muškarci JEDNAKI. Vrijeme je da preduzmemo akciju.

Vi možete promijeniti stvari!
Vi imate moć da zaustavite nasilje nad ženama! KAKO?

Pozivajući da prestane nekažnjavanje onih koji čine nasilje nad ženama

 • Progovorite: Progovorite protiv nasilja nad ženama. Učestvujte u dijalozima i diskusijama, razgovarajte sa svojim prijateljima i porodicom, kao i sa mladima o poštovanju prema ženama i jednakom tretmanu žena i muškaraca. I, što je najvažnije: PREDVODITE DAJUĆI PRIMJER!!
 • Pridružite se našoj kampanji: Svjesni snage društvenog umrežavanja, mi koristimo Facebook, Twitter, website, i eBook da uputimo poruke i jasno kažemo da se nasilje nad ženama više ne može tolerirati.
 • Stavite svoj potpis na kampanju ZAJEDNO RECIMO NE. Dodajte svoje ime na globalni poziv da okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama bude prvi prioritet u cijelom svijetu: http://www.saynotoviolence.org/join-say-no/16-day-campaign-e-book. Svaki potpis je akcija koja se računa u okončanju nasilja nad ženama i djecom

ŠTA SVAKO MOŽE UČINITI KAKO BI SPRIJEČIO NASILJE KOJE SE ZASNIVA NA SPOLU?

 • Ako brat, sestra, školski drug, ili kolega u timu verbalno, fizički ili seksualno traumatizira svog partnera – ili ne poštuje ili zloupotrebljava žene – ne odvraćajte pogled. Prijavite svaku sumnju na zloupotrebu. NAJGORE ŠTO MOŽETE URADITI JE SKRENUTI POGLED I ŠUTJETI.
 • Imajte smjelosti da sagledate samoga sebe. Propitujte vlastite stavove. Izbjegavajte odbrambeni stav kad nešto što učinite ili kažete drugoga povrijedi. Trudite se da shvatite kako vaši vlastiti stavovi i djela perpetuiraju seksizam i nasilje, te radite na tome da se to promijeni.
 • Ako emocionalno, psihološki ili fizički zloupotrebljavate bilo koga, ili ste to činili u prošlosti, potražite profesionalnu pomoć.
 • Budite saveznik onih koji rade na tome da prestanu svi oblici nasilja koje se temelji na spolu. Podržite rad centara koji pomažu žrtvama nasilja.
 • Prisustvujte programima, pohađajte kurseve, gledajte filmove, i čitajte članke i knjige o multikulturalnim stavovima o muževnosti, spolnoj nejednakosti, i uzrocima koji leće u samom korijenu nasilja. Obrazujte sebe i druge o tome kako šire društvene snage utječu na sukobe među pojedinim muškarcima i ženama.
 • Ne finansirajte seksizam. Ne kupujte magazine, ne pozajmljujte video, ne pretplaćujte se na bilo koji Web site, i ne kupujte bilo koju muziku koja čovjeka prikazuje na način koji seksualno degradira ili zloupotrebljava. Protestirajte protiv seksizma u medijima.
 • Budite mentor i podučavajte dječake /djevojčice o tome kako živjeti tako da se izbjegne degradiranje ili zloupotreba drugih. Budite volonter i radite na programima sprječavanja nasilja, uključujući programe borbe protiv seksizma. Predvodite dajući primjer.
 • Ako sumnjate da je neko vama blizak verbalno, fizički ili seksualno traumatiziran, ponudite pomoć.

Kako možete pomoći prijateljici?

 • Pitajte. Ako sumnjate da je vaša prijateljica izložena nasilju u porodici, pitajte da li na bilo koji način možete pomoći.
 • Slušajte. Stavite svojoj prijateljici do znanja da može sa vama razgovarati i da ćete je uvijek saslušati. Podsjetite je da to nije njena krivica i da ona zaslužuje bolje.
 • Povezujte se. Povežite svoju prijateljicu sa resursima, poput SOS linije.
 • Poštujte. Možda se ne slažete sa odlukom koju bi vaša prijateljica mogla donijeti, ali žene nam kažu kako su prijatelji koji su im bili od najveće pomoći bili oni koji su poštovali njihove odluke i vjerovali u njih.
 • Uputite izazov. Ako imate prijatelja koji zloupotrebljava druge, možete mu reći: “To nije u redu.” “Šta da je to tvoja kćerka ili mama?” “Prestani.

Vi možete promijeniti stvari! Vi imate moć da zaustavite nasilje nad ženama!