Nasilje je problem cijelog društva
9. Decembar 2011.
Sanja Juričić Franić, enologinja
2. Mart 2012.
Video intervjui: Eldar Spahić i Amina Bašić
Edit: Amer Kapetanović

Upoznajte autore

Eldar Spahić – Student na International university of Sarajevo

Eldar Spahić je rođen 25. jula 1991. godine u Banja Luci, završio Gimnaziju u Hadžićima gdje i živi. Fotografijom se počeo baviti u 2. razredu srednje škole. Studira Vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Amina Bašić – Studentica na International university of Sarajevo

Amina Bašić, rođena 27. februara 1990. u Sarajevu. Završila je opću gimnaziju u Srednjoškolskom centru u Hadžićima. Pored maternjeg jezika govori engleski i njemački. Studentica je Internacionalnog univerziteta u Sarajevu na Fakulteu umjetnosti i drustvenih nauka, program Vizuelna umjetnost i komunikacijski dizajn.