Vesna Andree Zaimović, muzikologinja
7. Mart 2012.
POZIV ZA NOMINOVANJE: PRIČE O PRAVIM MUŠKARCIMA
3. Oktobra 2012.

U povodu obilježavanja 08 marta UN Women BiH je izradila internet i društveno medijsku kampanju u cilju proslave žena i njihovog doprinosa društvu. Cilj je prenijeti POZITIVNU i osnažujuću poruku i imidž žena i njihove uloge i doprinosa društvu.

Šest žena prikazanih u kampanji su aktivne na područima nauke, umjetnosti, sporta, majčinstva, medija i biznisa. Ova kampanja je usmjerila pažnju na žene koje predstavljaju dobre primjere drugim ženama i muškarcima u BiH. Cilj nam je da kroz naglašavanje priča o ovim izuzetnim ženama progovorimo kako o njihovim postignućima tako i o preprekama, koje su morale prevazići.