Šta mladi misle o nasilju nad ženama?
10. Decembar 2011.
Nafija Ograšević Đaković, SOS majka
3. Mart 2012.

Živjela!

Zamislite vinariju na kraju grada kršne Hercegovine.

A sada zamislite bačve i bačve vina, vinograde.

Zamislite zdravice, zamislite vino.

A sada zamislite ženu.

Ženu koja se zove Sanja Juričić Franić. Ženu koja zajedno sa još dvije žene, sa sestrom i majkom, vodi vinariju “Gangaš” u Čitluku.  Sanja je rođena 1982. godine u Mostaru, magistrica je agronomije, trenutno na post- diplomskom studiju ekonomije. Sanja je supruga. Sanja je uspješna poduzetnica. Sanja je majka.

Sanja je enologinja.

Kada riječ “vino” spojimo sa riječju “logos” dobijemo ono čim se Sanja bavi dugi niz godina. Ona ističe da je njen put do vinske stručnjakinje bio prirodni tok stvari koje je poremetio jedan tragični događaj, i to prerana smrt njenog oca 2002. godine, koji Sanju i njezinu majku i sestru ipak nije onemogućio i unazadio u nastavku profesionalnog djelovanja i razvitku biznisa. Dugogodišnja obiteljska tradicija proizvodnje vina nastavlja se vrlo uspješno, gdje tri snažne žene hrabro kroče  i osvajaju tržište proizvodeći i plasirajući vino diljem Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Sanja kaže da biti “ženski enolog” nije ništa što bi trebalo izazivati čuđenja kod ljudi, jer taj posao se ne smatra ekskluzivno “muškim poslom”, mada je u našim podnebljima to još poprilično neobično. I pored toga Sanja samouvjereno preporučuje svim ženama da se: ”slobodno upuste u poslove sa vinom, jer se posao proizvodnje vina daleko odmakao od  čistoga podrumarenja, danas je to i podrumarstvo i znanost i umjetnost”, a to sve je, kaže Sanja,  “posebno svojstveno ženama”.

Sanja dodaje i ističe i to da ženama treba biti svojstvena i upornost. “Upornost, hrabrost i trud.”, dodaje Sanja. -“Danas postoje veliki problemi sa kojima se naše društvo stalno susreće, ali to nam ne daje za pravo da se trebamo prestati boriti i biti uporne. Važno je da ravnopravno nastupamo, vrlo je važno da žene i muškarci shvate da je žena ravnopravna u društvu. Važno je da učimo i slušamo, da vjerujemo u sebe.“

Na pitanje kako doživljava 8. mart i Međunarodni dan žena Sanja odgovara da vidi jako dobru simboliku u tom danu, te da: “vjeruje da je to dan kada se podiže svijest o značaju žena u biznisu i uopšte svim drušveno- socijalnim sferama. I ne samo taj dan”, veli Sanja “već svaki dan u godini, jer svijet postoji jer postoji žena, čovjek postoji jer postoji žena. Vrlo je važno da se 8. mart obilježava, ne samo kao puki praznik, kao karanfil ili večera, već da se obilježava u duhu podizanja svijesti na razinu da je žena zaista ravnopravna sa muškarcem, ne samo u biznisu, nego i u braku i doma”. Da vjeruju u sebe i svoj uspjeh. Da trudom i upornošću žene mogu postići sve što hoće. Na koncu danas žene voze kamion, boksaju, pa zašto ne bi i proizvodile vino, vrhunsko vino?”

Zašto i ne bi.

Enologija čeka na Vas.

Mensi Jazavčević