Priče o pravim muškarcima – Džemil Vejzović
4. Mart 2013.
Priče o pravim muškarcima – Jasmin Jašarević
4. Mart 2013.

Saša je izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra. Pod programom SOCa kreirao je gender portfolio u cilju borbe protiv diskriminacije na temelju spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Saša se zalaže za potpunu sprovedbu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova. Nadalje, u svom radu u potpunosti podržava razvoj i rad Ženske mreže u BiH. Kao urednik knjige „Žene u Bosni i Hercegovini“ sarađivao je sa autoricama koje su imale priliku da pišu unutar različitih polja svoje stručnosti.

Nominiran je jer svoje kolege inspiriše kako svakodnevno raditi na poboljšanju ljudski prava, a naročito društvenih i kulturnih prava žena i prava LGBT populacije u Bosni i Hercegovini. Kako tvrde njegove kolege, Saša je aktivista sa velikim razumjevanjem za ljudska prava, te je živi dokaz da je pravi muškarac onaj koji se bori za jednakost i protiv diskriminacije, kao i bilo kojeg oblika nasilja nad ženama u našem društvu.