Priče o pravim muškarcima – Jasmin Jašarević
4. Mart 2013.
Umjetnici iz 20 zemalja muzikom slave žene širom svijeta
7. Mart 2013.

Jasmin Bešić se aktivno zalaže za društvo koje bira nenasilje, pravdu i jednake mogućnosti za različite spolove. Rukovođenje projektima KOŠNICA – Jačanje mladih liderki u omladinskim organizacijama, Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici, kampanja Glasajmo za žene! primjeri su uključenosti nominovanog na osnovu kojih je promivisao pitanja ravnopravnosti. Jasmin je bio menadžer navedenih projekata. Jasmin je idejni tvorac projekta Osnaživanje žena kroz rodno osjetljivo planiranje i bužetiranje koji se bavi pitanjima rodno odgovornog budžetiranja.

Svoju solidarnost, te podršku prevenciji nasilja nad ženama i djevojkama, kao i zagovaranje ravnopravnosti spolova kontinuirano pokazuje i učešćem u realizaciji Narandžastog dana koji se u svijetu obilježava svakog 25. u mjesecu. Njegov veliki doprinos društvu je u činjenici da je Jasmin lider koji zagovara rodnu ravnopravnost i ima sljedbenike/ce prvo među uposlenicima/ama a i onda i šire, među poslovnim partnerima, učesnicima/ama KULTOVIH i drugih obuka i programa, te omladinskim liderima/kama. Uposlenici/e KULTA o ovoj temi naučili su mnogo toga upravo od njega.