JEDNA MILIJARDA USTAJE: KAKO JE BILO U SARAJEVU
15. Februar 2013.
Priče o pravim muškarcima – Saša Gavrić
4. Mart 2013.

Džemil Vejzović je većinu svoga rada posvetio borbi protiv različitih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Naime, Džemil je organizator radionica art terapije na kojim svoja znanja prenosi ženama koje rade u u zdravstvenim i obrazovnim institucijama, te centrima za socijalni rad. Osnivač je savjetovališta i prihvatilišta za žrtve rodno zasnovanog nasilja, te član mobilnog opštinskog tima za sprečavanje porodičnog nasilja i podršku ženama i djeci koji su žrtve nasilja.

Džemil je posebno angažiran u radu sa ženama iz ruralnih područja. On također aktivno učestvuje u projektima koji se bave mobbingom, odnosno rješavanjem trauma koje su vezane za poslovne traume, kao što su psihološki i moralni teror na radnom mjestu.