Jako je važno da mediji o problemu nasilja govore tokom cijele godine
7. Decembar 2014.
Moje najveće dostignuće je pomoć koju pružam djeci u Sigurnoj kući
9. Decembar 2014.
Foto: Imrana Kapetanović

Foto: Imrana Kapetanović

U Bosni i Hercegovini djeluje 9 sigurnih kuća – 6 na teritoriji Federacije BiH i 3 na teritoriji Republike Srpske. Sigurne kuće imaju ograničene kapacitete, a prema zakonu boravak u sigurnoj kući ograničen je na 6 mjeseci. Korisnici sigurnih kuća zaštićeni su, a na raspolaganju im je zaposleno osoblje. Pročitajte neke od priča koje smo zabilježili u sigurnim kućama.

Priča 1: Djeca treba da žive i rastu bez stresnih situacija

 Zbog čega si shvatila da se nešto mora promijeniti kako bi izašla iz situacije u kojoj si se nalazila?

 Shvatila sam da se nešto mora promijenitii da bih izašla iz situacije u kojoj se nalazim kada me je sve češće počeo psihički i fizički maltretirati.

 Kakvu podršku i od koga si dobila?

Podršku sam dobila od centra za socijalni rad i sigurne kuće, njihova podrška mi je bila najkorisnija.

Koji bi tvoj savjet bio ljudima u sličnoj situaciji?

Savjetovala bih da nijedna žena ne treba da trpi nasilje i da i ona ima pravo da bude sretna, a i da djeca nemaju potrebe da gledaju nasilje nego da žive, rastu sretno bez stresnih situacija.

Foto: Imrana Kapetanović

Foto: Imrana Kapetanović

Priča 2: Nemojte trpiti

 Zbog čega si shvatila da se nešto mora promijeniti kako bi izašla iz situacije u kojoj si se nalazila?

 Zbog sebe i svoje djece, zbog našeg psihičkog i fizičkog zdravlja, jer je bilo postalo psihički nepodnošljivo.

Kakvu podršku i od koga si dobila?

Moralnu i finansijsku podršku sam dobila od svojih bližnjih, centra za socijalni rad i naravno ovdje u sigurnoj kući.

Koji bi tvoj savjet bio ljudima u sličnoj situaciji?

Moj savjet bi bio svima koji se nalaze u sličnoj situaciji da ne trpe fizičko i psihičko maltretiranje i obrate se ustanovama nadležnim za to, u ovom slučaju centru za socijalni rad i policiji.

Foto: Imrana Kapetanović

Foto: Imrana Kapetanović

Priča 3: Prijetio je da će nas pobiti

Zbog čega si shvatila da se nešto mora promijeniti kako bi izašla iz situacije u kojoj si se nalazila?

Shvatila sam da nešto moram promijeniti kad je još više počeo da me psihički i fizički maltretira i da proklinje našu djecu, da ih psuje i prijeti da će nas pobiti.

Kakvu podršku i od koga si dobila?

Čula sam za sigurnu kuću pa su mi oni i centar za socijalni rad pomogli, a imam i podršku od svoje djece. Najkorisnija podrška mi je bila od centra i sigurne kuće.

Koji bi tvoj savjet bio ljudima u sličnoj situaciji?

Moj savjet je dok se može da se lijepo živi, a kad se ne može više biti zajedno da se lijepo bez problema raziđu i da se međusobno pomažu i dogovaraju što se tiče djece.