PORUKA NA MEĐUNARODNI DAN
ELIMINACIJE NASILJA NAD ŽENAMA

25. novembar/studeni 2011. godine

Nasilje nad ženama i djevojčicama može imati mnoge oblike i rašireno je po cijelom svijetu.  Ono uključuje silovanje, nasilje u obitelji, maltretiranje na poslu, zlostavljanje u školi, genitalno sakaćenje žena i seksualno nasilje u oružanom sukobu.  Uglavnom ga vrše muškarci.  Bilo da se radi o zemljama u razvoju ili razvijenim zemljama, sveprisutnost nasilja bi nas sve trebala šokirati.  Nasilje – a u dosta slučajeva i samo prijetnja nasiljem – je jedna od najznačajnijih prepreka punoj jednakosti žena.

Pravo žena i djevojčica da žive bez nasilja je neotuđivo i temeljno pravo.  Ono je zaštićeno međunarodnim zakonima o zaštiti ljudskih prava i humanitarnom pravu.  Ono leži u srcu moje kampanje UNiTE to End Violence against Women (Ujedinjeni za okončanje nasilja nad ženama).  Od njenog pokretanja 2008. godine, kampanja je pokrenula vlade, civilno društvo, korporativni sektor, sportaše, umjetnike, žene, muškarce i mlade širom svijeta. Platforma mobilizacije društva – „Reci Ne – UNiTE“ zabilježila je više od 2 miliona aktivnosti u cijelom svijetu – od protestnih marševa u cilju podizanja svijesti javnosti, zagovaranja za zakonske promjene, do pružanja pomoći žrtvama.

Mnoge od tih žrtava su dobile podršku Trust fonda Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja nad ženama.  Od svog osnivanja prije 15 godina, Fond je dodijelio ukupno 77 miliona dolara grant sredstava za 339 inicijativa u 126 zemalja i teritorija.  Željeli bismo da Fond može uraditi i više, ali potrebe za podrškom su i dalje veće od raspoloživih resursa.  Samo ove godine Fond je dobio više od 2,500 zahtjeva u kojima se traži skoro 1.2 milijarde USD.  Pozivam sve naše partnere da nam pomognu zadovoljiti ove ogromne nezadovoljene potrebe.

Izazov koji se nalazi pred nama je da osiguramo da se poruka „nulte tolerancije“ čuje daleko i široko.  Da bismo to postigli, moramo uključiti cijelo društvo –a posebno mlade.  Posebno treba poticati mladiće i dječake da postanu zagovornici koji nam trebaju.  Trebamo promovirati zdrave modele muškosti.  Još uvijek previše mladića odrasta okruženo zastarjelim muškim stereotipima.  U razgovorima sa prijateljima i vršnjacima o nasilju nad ženama i djevojčicama, i kroz poduzimanje aktivnosti da se ono okonča,  oni mogu pomoći razbiti generacijama uvriježeno ponašanje.

Na ovaj Međunarodni dan, pozivam vlade i partnere širom svijeta da iskoriste energiju, ideje i liderstvo mladih kako bi nam pomogli da okončamo ovu pandemiju nasilja.  Tek tada ćemo imati pravedniji, mirniji i ravnopravniji svijet.