Izlaganje izvršne direktorice UN Women o Politici ukidanja nasilja nad ženama

Ključ za prevenciju, zaštitu i pružanje usluga

Kao mlada djevojka u Čileu često sam slušala izreku, quien te quiere te aporrea, ili ko te voli tuče te.  Sjećam se kako je jedna žena rekla, “To je jednostavno tako.” Kako društva današnjice postaju pravednija, demokratičnija i ravnopravnija, povećava se svjesnost da nasilje nad ženama nije ni neizbježno ni prihvatljivo. Takvo nasilje se sve više prepoznaje i osuđuje za ono što jeste: kršenje ljudskih prava, prijetnja demokratiji, miru i sigurnosti, i težak teret nacionalnim privredama.

Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Trebamo biti ponosni na napredak postignut u posljednjih nekoliko decenija. Danas 125 država ima konkretne zakone koji kažnjavaju nasilje u porodici, što predstavlja značajan dobitak u poređenju sa onim kako je to bilo prije samo deceniju. Vijeće sigurnosti UN-a sada prepoznaje seksualno nasilje kao namjernu ratnu taktiku. Po prvi put su značajna poboljšanja u međunarodnom pravu omogučila procesuiranje zločina seksualnog nasilja i nakon okončanja sukoba.

Ali ne smijemo zaboraviti da smo daleko od toga da realizujemo nadu za život bez diskriminacije i nasilja. Na globalnom nivou 603 miliona žena živi u zemljama gdje se nasilje u porodici još uvijek ne smatra zločinom. Seksualno nasilje ostaje izuzetno prisutno i u doba mira i sukoba. Femicid odnosi previše ženskih života. Širom svijeta šest od deset žena je pretrpilo fizičko i/ili seksualno nasilje tokom svog života. Preko 60 milliona djevojčica su djevojčice mladenke a nekih 100 do 140 milliona djevojčica i žena je iskusilo sakaćenje/rezanje ženskih genitalija.  Više od 100 milliona djevojčica je “nestalo” usljed zbog prenatalnog spolnog odabira i preferiranja muške djece. Svake godine više od 600,000 žena i djevojčica postaju žrtve prekogranične trgovine ljudima, ogromna večina namjenja seksualnom iskorištavanju.

Nasilje nad ženama ostaje jedno od najraširenijih kršenja ljudskih prava a istovremeno najmanje procesuiran zločin. Premda Ustavi u 139 zemalja i teritorija garantuju jednakost među ženama i muškarcima, ženama se prečesto uskračuje pravda i zaštita od nasilja. Ovaj propust ne potiče iz nedostatka znanja već prije iz nedostatka ulaganja i političke volje da se ispune potrebe žena i zaštite njihova fundamentalna prava. Vrijeme je da vlade preuzmu odgovornost.

Trebamo krenuti naprijed, predlažem politiku sastavljanu od 16 konkretnih koraka za odlučnu akciju spriječavanja, zaštite i pružanja važnih usluga kako bi se okončalo nasilje nad ženama.  Zaštita naših majki, sestara i kčerki zahtjeva vođstvo i dovoljne resurse, djelotvorno zakonodavstvo i zakonsko procesuiranje počinioca kako bi se zaustavilo nekažnjavanje. Od kritičnog značaja za ovo je snažan angažman muškaraca i dječaka kao partnera u ravnopravnosti, koji će zauzeti stav nepostojanja tolerancije nasilja nad ženama. Nasilje se može spriječiti mijenjanjem normi kroz obrazovanje i kampanje podizanja svijesti javnosti, angažovanjem adolescenata i mladih ljudi, kao zagovornika promjene, i promovisanje osnaživanja i vođstva žena i djevojčica. Također postoji hitna potreba da se ženama i djevojčicama, koje su preživjele nasilje, pruži podrška i usluge, koje one zaslužuju i trebaju.

UN Women predvodi globalnu incijativu omogućavanja ženama i djevojčicama univerzalni pristup ključnoj podršci u nasilnim situacijama. Kao minimum njihove hitne i trenutne potrebe bi trebale biti ispunjene kroz besplatne linije za pomoć dostupne 24 sata, hitne intervencije za njihovu sigurnost i zaštitu, siguran smještaj za njih i njihovu djecu, savjetovanje i psiho-socijalnu podršku, brigu nakon silovanja te besplatnu pravnu pomoć kako bi razumjele svoja prava, mogućnosti i pristup pravosudnom sistemu.

Zajedno sa partnerima širom svijeta, UN Women radi na tome da se ispuni obećanje UN Povelje o jednakim pravima muškaraca i žena. Okupljajući UN sistem kampanja Generalnog sekretara UN-a UNiTE to End Violence against Women podiže svijest javnosti i mobilizira zemlje, zajednice i pojedince kako bi poduzeli akciju na okončanju masivnog i sistematskog kršenja ljudskih prava. Fond UN-a za okončanje nasilja nad ženama podržava lokalne grupe i inovativne strategije, spašava živote i pomaže da se okončaju ravnodušnost, nejednakost i nekažnjivost, koji omogučavaju da se nastavi sa nasiljem. Kako bi ove godine obilježili 15-tu godišnjicu ovog Fonda, pozivam partnere da daju svoj doprinost Fondu kako bi ispunio poprilično neispunjene potrebe širom planete.

Nasilje nad ženama nije samo žensko pitanje. Ono umanjuje svakog od nas. Moramo se okupiti da ga okončamo. Okupljanjem, suprotstavljanjem nasilju nad ženama, doći ćemo bliže miru, pravdi i jednakosti.