Poruka izvršne direktorice UN WOMEN Michelle Bachelet povodom 25. Novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

25. novembar 2012.

Često me pitaju da li je moguće okončati nasilje nad ženama, s obzirom na sveprisutnost i postojanost ove vrste kriminalnih djela. Ja odgovaram da jeste. Moguće je. Takvo što, međutim, možemo ostvariti samo zajedno. Za to smo odgovorni svi i vrijeme je da vođe ispune obećanja data ženama. Danas kada obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pozivam vođe:  Zauzmite stav kako bi se okončalo nasilje nad ženama i djevojčicama.

Prošle godine sam inicirala politiku koju čini 16 konkretnih koraka. Danas šefove država i vlada pozivam da okončaju i kazne nasilje kao pošast koja utječe na svako društvo, kroz sudjelovanje u poticajnoj globalnoj inicijativi kojom se, na nivou država, pokazuje posvećenost okončanju nasilja nad ženama.

Prvi korak je već poduzet: prekinuta je šutnja. Danas je u najmanje 125 zemalja domaće nasilje nezakonito, te postoji veliki broj zakona koji se odnose na nasilje nad ženama i djevojčicama. Postoji međunarodni sporazum o daljim koracima kako je to regulirano u Platformi za djelovanje usvojenoj u Pekingu. Stotinu osamdeset i sedam zemalja je ratificiralo Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Znanje o korijenskim uzrocima nasilja je prošireno te se žene, muškarci i mladi ljudi nastavljaju u velikom broju mobilizirati protiv nasilja. Bezbrojne su organizacije koje neumorno rade kako bi osigurale podršku osobama koje su preživjele nasilje, a u mnogim su zemljama zakonodavci i tvorci odluka preduzeli odlučne akcije. Ali sve to nije dovoljno.

Svi moramo raditi više i bolje kako bismo zaštitili žene i spriječili ovo sveprisutno kršenje ljudskih prava. Vlade i vođe moraju u tome predvoditi svojim primjerom. Upravo sada je vrijeme da vlasti međunarodna obećanja prevedu u konkretne nacionalne planove.

Nadamo se da ćemo moći vidjeti nove i unaprijeđene zakone i nacionalne planove koji će osigurati sigurne kuće, besplatne telefonske linije za pomoć i besplatnu zdravstvenu i pravnu pomoć preživjelima. Računamo na programe edukacije koji će poučavati o ljudskim pravima, jednakopravnosti i uzajamnom poštovanju te inspirirati mlade da preuzmu vodstvo u okončavanju nasilja nad ženama i djevojčicama. Potreban nam je sve veći broj žena u politici, provedbi zakona te mirovnim snagama. Potrebne su nam jednake ekonomske mogućnosti i i dostojanstveni poslovi za žene.

Sve ove aktivnosti zahtijevaju odlučne i hrabre vođe. Narednog marta će se lideri vlada i civilnog društva okupiti u okviru UN-ove komisije o položaju žena, kako bi se dogovorili o načinima djelovanja kako bi se djelotvorno spriječilo i odgovorilo na nasilje nad ženama. Očekivanja su visoka i takva i trebaju biti. U nekim će zemljama tokom svog života biti premlaćeno, silovano, zlostavljano ili osakaćeno i do sedam od svakih deset žena. Kriza takvih razmjera zaslužuje ništa manje od najvećeg stepena pažnje svjetskih vođa. Sve dok žene žive u strahu od nasilja, ne može biti niti mira ni napretka.

Danas se nasilje nad ženama u sve većoj mjeri prepoznaje kao ono što ono i jeste: prijetnja demokratiji, prepreka trajnom miru, opterećenje nacionalnim ekonomijama te užasno kršenje ljudskih prava. Što više ljudi bude vjerovalo da nasilje nad ženama nije bi prihvatljivo ni neizbježno, što više počinilaca bude kažnjeno, to će promjena u pravcu zaustavljanja nasilja nad ženama postajati dublja i snažnija.

To nije samo žensko pitanje, to je odgovornost svih nas. Ovo nasilje je sramota i mora se zaustaviti. Isteklo je vrijeme za samodopadnost ili izgovore. Pokažimo volju i odlučnost te mobilizirajmo veće resurse kako bismo okončali pojavu koja predstavlja pošast čovječanstva, nasilje nad ženama.

I da, takvo što je moguće.