Analiza procjene kapaciteta za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u porodici
1. Februar 2018.
Međunarodni Dan žena: Poziv za nominacije
16. Februar 2018.

Autorica i godina: Anita Begić, 2017

Publikaciju proizvelo Udruženje “Žena BiH” Mostar u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju (Sida).

U radu su prikazani zakonski i teorijski okvir koji uređuje nasilje u obitelji u F BiH te rezultati kvalitativne analize intervjua sa istaknutim predstavnicima relevantnih institucija u FBiH – stručnjacima u području rada s nasiljem nad ženama i u obitelji (N=13). Istraživanje je usmjereno na iskustvo predstavnika relevantnih institucija koje se bave obiteljskim nasiljem, s programom za rad s počiniteljima nasilja u sklopu izrečene zakonske zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, na njihovo poimanje međuinstitucionalne suradnje i njihovo viđenje preventivnog djelovanja.

Rezultati ukazuju na nedostatak programa i educiranih stručnjaka za rad s počiniteljima nasilja, nedostatno iskustvo, odnosno kompetencije za provođenje psihosocijalnog tretmana s počiniteljem nasilja. Međuinstitucionalnu suradnju, stručnjaci poimaju važnom, opisuju nedovoljno formaliziranom i kontinuiranom te često ovisnom o osobnom poznanstvu i kontaktu s predstavnicima iz drugih institucija. Većina stručnjaka prevenciju smatra ključnim rješenjem i preporuča žurno uvođenje u osnovnoškolsko obrazovanje.

Također, istaknuta je potreba za koordiniranom prevencijom, promocijom i razvojem ujednačenog programa psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja u FBiH, te stvaranjem pretpostavki za kvalitetnom sustavnom i stručnom podrškom koju valja pružiti žrtvama nasilja, ali i počiniteljima radi suzbijanja transgeneracijskog prenošenja i širenja obiteljskog nasilja.

Prijedlozi za buduća istraživanja i projekte su detaljno istražiti temeljne uvjete za provođenje mjere obveznog psihosocijalnog tretmana odnosno, prostorne i stručne kapacitete Centara za mentalno zdravlje na području FBiH. Izraditi stručne kriterije za provođenje psihosocijalnog tretmana, izraditi popis Centara za mentalno zdravlje u FBiH koji zadovoljavaju kriterije za provedbu mjere obveznog psihosocijalnog tretmana.

Početna analiza stanja o programu psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja