Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u kampanji HeForShe
11. Juni 2015.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama 2015: Bosna i Hercegovina svijetli narandžasto za bolju i svjetliju budućnost
26. Novembar 2015.

UN Women u Bosni i Hercegovini podržava organizaciju deset obuka o korištenju novoformirane baze podataka za usluge koje se nose sa slučajevima nasilja u porodici. Do 430 policijskih službenika/ca i socijalnih radnika/ca koji rade sa žrtvama porodičnog nasilja u FBiH će biti obučeni između avgusta i novembra 2015. o tome kako koristiti bazu podataka i primjenjivati pravilnik o intervencijama u slučaju porodičnog nasilja. Koodinaciju i podršku obuci pružaju Gender Centar FBiH i Udruženje “Mreža žena policajaca”, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Misija OSCE-a u BiH.

Baza podataka će postepeno biti predstavljena svim sigurnim kućama, SOS telefonskim linijama, centrima za socijalni rad i osoblju policijskih stanica koje radi na provedbi i monitoringu mjera zaštite u slučajevima porodičnog nasilja u Federaciji BiH. Nakon obuka, baza podataka će biti u potpunosti operativna.