Umjetnici iz 20 zemalja muzikom slave žene širom svijeta
7. Mart 2013.
Članovi košarkaškog kluba “3K Sarajevo” pridružili se Ligi pravih muškaraca
23. Mart 2013.

Na Međunarodni dan žena 2013, svijet poziva na hitno djelovanje kako bi se spriječilo nasilje nad ženama i djevojkama.

Svake godine 8. marta, ljudi širom svijeta proslavljaju  Međunarodni dan žena  kako bi se prisjetili i priznali  ekonomska, politička i društvena dostignuća  žena  u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ove godine fokus je na okončanju nasilja, koji je još uvijek  surova realnost za mnoge žene širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, agencije UN-a, vlade i organizacije civilnog društva  povećavaju napore da zaštite prava žena kako bi mogle živjeti slobodno, bez nasilja.

U Bosni i Hercegovini, nasilje u porodici je pet puta češće usmjereno protiv žena i djece nego protiv muškaraca.  Nedavno objavljena studija  “Zbir  višestrukih  pokazatelja”,  ukazuje na to  da 5% žena i 6% muškaraca vjeruju kako  suprug /partner ima pravo da tuče svoju  suprugu/partnericu.

Dok mi  slavimo, u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku  zasjeda Komisija o položaju žena (CSW 57). Ovogodišnja prioritetna  tema  Komisije je eliminacija i prevencija svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini: UNDP, UNFPA, UNICEF, UNV i UN Women udružuju napore kako bi podigle svijest bh. društva kroz kampanju „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama”. U okviru kampanje osnovana je Liga pravih muškaraca , muškaraca  iz različitih sfera života koji zauzimaju čvrst stav  da spriječe nasilje nad ženama. Osim zajedničkog rada, svaka UN-ova  agencija ulaže napore na globalnom i lokalnom nivou i organizuje različite događaje kako bi se privukla pozornost na prava žena.

Ove sedmice je, uz podršku  Agencije  Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a u ime Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda pridružio globalnoj COMMIT kampanji, što je jasan poziv svim vladama da sprovode zakone i poduzimaju mjere za suzbijanje nasilje nad ženama.

“BiH je u proteklom periodu uložila napore u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Ipak, uprkos učinjenom napretku, važno je i neophodno nastaviti s pružanjem podrške prevenciji nasilja kroz zakonske i druge propise kao i kroz edukaciju”, kazao je Bevanda.

Vijeće Evropske Konvencije iz Istanbula o sprečavanju i  borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,  državama daje odličan okvir za djelovanje protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Pet zemalja u regionu istočne Evrope i centralne Azije su već potpisale konvenciju (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina).  Nadamo se da će i vlada BiH pratiti ovaj primjer.