Obuka o bazi podataka o nasilju u porodici za policijske službenike/ce i socijalne radnike/ce u FBiH
28. Avgusta 2015.
Srđan Puhalo: „Gdje nakon fakulteta nestaju te pametne i obrazovane žene i ko je krivac za to?”
26. Novembar 2015.

Širom svijeta 25. novembar se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Također, 25. novembra počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, međunarodni pokret koji traje do 10. decembra (Dan ljudskih prava), te poziva individue i grupe da se organizuju i zagovaraju okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama.

Unatoč naporima, nasilje nad ženama i djevojkama nastavlja se u svakoj zemlji, i uključuje žene koje su zlostavljane u vlastitim domovima, maltretirane na ulicama i uznemiravane na internetu. Sprječavanje i okončanje nasilja znači suočavanje sa glavnim uzrokom, rodnom nejednakošću. Statistički podaci pokazuju da će jedna od tri žene doživjeti fizičko ili seksualno nasilje u nekom trenutku svog života – uglavnom od intimnog partnera. Gotovo polovina žena ubijenih u 2012. godini umrla je zbog povreda koje su im nanijeli intimni partneri ili članovi porodice. Procjenjuje se da je 133 miliona djevojčica i žena iskusilo neki oblik sakaćenja genitalija. Odrasle žene čine gotovo polovinu svih žrtava trgovine ljudima na globalnom nivou.

Milioni ljudi širom svijeta ujedinjuju se pod narandžastom zastavom, koja simboliše svjetliju budućnost svijeta u kom nema nasilja nad ženama i djevojčicama. Ove godina, u znak sve zahuktalijih promjena, narandžasto svjetlo osvijetliće čuvene znamenitosti, od istorijskih ruševina u Petri u Jordanu do Nijagarinih vodopada u sjevernoj Americi.

Tokom 16 dana aktivizma, širom Bosne i Hercegovine biće organizovani različiti događaji. Ove godine i mi smo se pridružili globalnom trendu i osvijetlili u narandžasto brojne građevine širom zemlje, prvenstveno kako bismo skrenuli pažnju na pitanje nasilja i potakli na akciju. Sarajevo, Travnik, Mostar i Banja Luka svijetlili su narandžasto 24. novembra tokom cijele noći.

UN Women u Bosni i Hercegovini će također organizirati radionice sa studentima i studenticama u 5 gradova o problemu nasilja nad ženama i djevojkama, naglašavajući važnost neformalnog obrazovanja i naglašavajući rad pružalaca usluga u državi.

Pod okriljem HeForShe pokreta i imajući u vidu značajnu ulogu muškaraca u zaustavljanju nasilja nad ženama, biti će objavljeni i intervjui sa istaknutim ličnostima čiji rad i život promoviše ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Zajedničkim naporima, promovišući punu rodnu ravnopravnost, možemo stvoriti svijet u kom žene i djevojčice uživaju bezbjednost koju zaslužuju – radi dobrobiti cjelokupnog čovječanstva.