UN Women ured u Bosni i Hercegovini povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama pokreće kampanju „Nisi sama“ na društvenim medijima podržanu od tradicionalnih medija u BiH, a s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti rodno zasnovanog nasilja. Nasilje nad ženama i djevojčicama će biti predstavljeno kao pitanje socijalne pravde te kao pitanje ljudskih i građanskih prava.

Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao organizaciona strategija širom svijeta od strane pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Kampanja počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

UN Women će prikazati dvije različite strane priče o nasilju. S jedne strane, priče preživjelih, koji mogu poslati snažnu poruku o tome kako prepoznati rodno zasnovano nasilje, te kako potražiti pomoć i podršku. S druge strane, kampanja će predstaviti stručnjake, žene i muškarce, koji se na dnevnoj osnovi bore protiv rodno zasnovanog nasilja kao i na prevenciji istog. Cilj je, naglašavajući priče preživjelih kao i priče radnika, istaknuti postignuća i prepreke koje su obje strane morale savladati.

Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo.