Muškarci, kao očevi, prijatelji, donosioci odluka, lideri, imaju značajnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama i svojim angažovanjem ukazuju da ovaj problem ne dotiče samo žene, već čitavo društvo. Oni su pozitivni primjeri ponašanja drugim muškarcima i dječacima. Stoga, kao dio nastojanja da se muškarci uključe u rješavanje problema nasilja nad ženama, 2008. godine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, pokrenuo je Mrežu lidera. Ova mreža je oformljena u nastojanju da muškarci, na vodećim pozicijama, zauzmu jasan stav prema sprečavanju nasilja nad ženama, te da putem zagovaranja i politika djelovanja, budu pozitivan primjer mladim muškarcima i dječacima.U okviru zajedničke kampanje UN agencija „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama “, UN u Bosni i Hercegovini, promovira ulogu zajednice i društvenu odgovornost kada je u pitanju prevencija nasilja, te povećava fokus na ovo pitanje da bi podstakao proces promjene postojećih stavova društva.

Jedna od aktivnosti kampanje je i osnivanje “Lige pravih muškaraca” koju čine muškаrci iz svijeta politike, novinаrstvа, muzike, filmа, sporta i drugih oblasti, a koji se bore protiv nаsiljа nаd ženаmа i djevojčicama. Osim toga, putem javnog poziva za nominacije, identifikovati će se muškarci koji se uključuju i preuzimaju pozitivne uloge u promovisanju ravnopravnosti spolova u svojim zajednicama, porodicama, poslu, itd.

Kampanja „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama” će trajati od Međunarodnog dana muškaraca (19.novembra) do Međunarodnog dana žena (8.mart), sa fokusom na 16 dana aktivizma koji počinju 25.novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.