Mentorke

Mentorka - Dragana Dardić

Dragana Dardić – Helsinški parlament građana Banja Luka

Rođena 14. oktobra 1971. u Banjaluci; diolomirala na Odsjeku za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a magistrirala na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Aktivno se bavila novinarstvom punih deset godina, a od 2004. godine radi u nevladinoj organizaciji Helsinški parlament građana Banja Luka, u kojoj od juna 2011. godine obavlja funkciju izvršne direktorice. Autorica, koautorica ili urednica je više publikacija i radova koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, borbe protiv rodno zasnovnog nasilja i medijskog izvještavanja o marginalizovanim i ranjivim grupama. Jedna je od osnivačica novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ koja se od 2011. godine dodjeljuje novinarima i novinarkama u BiH za profesionalno i društveno odgovorno izvještavanje.

Mentorka - Duška Andrić

Duška Andrić – Centar ženskih prava

Feminstička aktivistkinja, članica je organizacije Centar ženskih prava iz Zenice. Rođena 1964. godine u Zenici, gdje i danas živi. Svoje današnje aktivističko usmjerenje dobila je tokom ratne 1993. godine kada se uključuje u rad Medica Zenica, organizacije koja je primarno osnovana da pruži pomoć ženama koje su preživjele ratno silovanje. Jedna je od kreatorica i voditeljica programa „Multidisciplinarni pristup suzbijanju nasilja nad ženama i djecom“ koji je INFOTEKA, kao integralni dio Medice, implementirala tokom 9 godina (do 2008). Fokus njenog interesovanja je eliminacija svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama. Od svega što radi, najviše voli raditi radionice i seminare sa mladima. Zagovornica je principa primjene rodnih perspektiva (sa fokusom na žene i djevojčice) i feminističkog diskursa u propitivanju svih društvenih normi i odnosa, te zagovaranju promjena od lokalne zajednice do međunarodnih politika.

Mentorka - Jasminka Hasić Telalović

Jasminka Hasić Telalović – International University Sarajevo

Jasminka Hasić Telalović je trenutno savjetnica rektora na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Aktivno je učestvovala u nizu projekata Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji imaju za cilj harmonizaciju visokog obrazovanja sa Evropskom unijom. Osim toga, predaje i izvodi istraživanja u polju računarskih nauka (njene interese uključuje naučno obrazovanje, računarsku grafiku, a u novije vrijeme i bioinformatiku). Ranije je bila rukovoditeljica Odjela za inženjering i koordinatorica za programe računarskih nauka i softverskog inženjerstva. Magistrirala je računarske nauke na Univerzitetu Brown, SAD, a doktorirala je inženjerstvo na Univerzitetu Warwick, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Mentorka - Sara Lerota

Sara Lerota – SPARK Mostar

Sara Lerota uživa pružajući podršku rastu startap zajednice u Bosni i Hercegovini kroz rad na poziciji projekt menadžerice i startap trenerice u mostarskom SPARKU. Njena kombinacija formalnog obrazovanja (master diploma iz Poslovne ekonomije, finansija i računovodstva) i praktičnog iskustva kombinovanog sa prirodnom sklonošću i vizuelnim umjetnostima učinili su da ona stekne iskustvo u menadžmentu modne maloprodaje. Sara je podržala više od 24 SPARK startapa, trenirajući ih iz oblasti marketinga, prodaje i CRM-a, a imala je zadovljstvo da doprinese unaprijeđenju lokalnog IT ekosistema kroz različite SPARK projekte.

Mentorka - Ena Kurtovic

Ena Kurtović – Tingea

Ena Kurtović je rođena u Sarajevu u Bosni i Hercegovini 19. novembra 1990. godine. Diplomirala je  na Odsjeku za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tokom radu na diplomskoj tezi – Primjena SNMP monitoring sistema za IP infrastrukturne mreže i uređaje, postala je zainteresovana za  mreže i sigurnost, te je donijela odluku da započne karijeru u oblasti sajber bezbjednosti, započinjanjem master studija 2015. godine na Američkom univerzitetu Bosne i Hercegovine, na Odsjeku sajber bezbjednosti. Od te godine radila je u Mozaik Fondaciji kao LMS developer, IT asistent i analitičar baza podataka, gdje je radila sa kolegama iz ITSolutions. To je rezultiralo dugoročnom saradnjom sa ovom kompanijom na poziciji IT konsultanta. Postala je predavačica na Američkom univerzitetu Bosne i Hercegovine na predmetima Prenos podataka i mrežne tehnologija, IT projekt menadžment, Mrežni menadžment i Računarski koncepti i operativni sistemi. Od novembra 2016. radila je kao bezbjednosna ekspertoca u Tingea d.o.o, uključujući poslove DevOps, razvoj web aplikacija i bezbjednosti i kriptovalute.

Žiri

Nataša Miskin – SIDA

Nataša Miskin radi za Sidu, Švedsku agenciju za međunarodni razvoj, koja za primarni cilj ima smanjenje siromaštva u svijetu. Odgovorna je za portfolio razvoja gospodarske politike i privatnog sektora pri Ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini. U dvije decenije iskustva u radu sa kompanijama i javnim sektorom na problematici poboljšanja poslovne sredine, osmislila je i vodila razvojne projekte vrijedne više od 100 milijuna eura. Ona je odlučna zagovornica poticanja izvrsnosti i jačanja preduzetništva kao ključnog faktora privrednog razvoja. Nakon studija menadžmenta, stručno usavršavanje je nastavila nizom profesionalnih tečajeva usmjerenih na  inovacije, iterativnu prilagodbu i liderstvo.

Žiri - Nataša Miskin

Esther Garcia – UN Women

Esther Garcia Fransioli trenutno vodi projekat za sprječavanje nasilja nad ženama i djevojčicama u UN Women uredu u Bosni i Hercegovini. Ona je socijalna psihologinja sa značajnim iskustvom u oblastima rodne ravnopravnosti, nasilja nad ženama i djevojčicama, ljudskih prava, obrazovanja, društvenog aktivizma i sa više od dvanaest godina iskustva u projektima i programima usmjerenim na osnaživanje žena i djevojčica, borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja i promociji ljudskih prava. Esther je stekla master diplomu iz Međunarodnog razvoja i humanitarne pomoći na Univerzitetu Pontifica de Comillas (Španija) i govori šest jezika. U Ujedinjenim nacijama radi od 2009. godine, a ima prethodno iskustvo u međunarodnim organizacijama poput Ljekari svijeta, Save the Children, a radila je u zemljama poput Mauritanije, Gvatemale, Perua i Španije.

Žiri - Esther Garcia Fransioli

Rialda Spahić – IT Girls

Rialda Spahić, rođena je 12. avgusta 1994. godine, a diplomirala je Računarstvo i inženjering na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Rialda je stekla i master diplomu Računarstva i inženjeringa na ovom univerzitetu i radi kao asistentica u nastavi na Odjeljenju za softverski inženjering i računarstvo. Od avgusta 2017. Rialda radi na osnivanju startap kompanije, kao članica četvoročlanog međunarodnog tima, potpomognutog od organizacije Young Sustainable Impact iz Osla. Fokus kompanije je na pronalaženju algoritama za predviđanje bolesti upotrebom kognitivnog računarstva. Pored strasti prema tehnologiji Rialda je posvećena obrazovanju mladih ljudi i rodnoj ravnopravnosti kroz trenerski rad na različitim projektima edukacije devojaka iz Bosne i Hercegovine koji podstiču razvoj njihovih IT karijera.

 

Žiri - Rialda Spahić

Denija Hidić – Fondacija Cure

Dolazi iz Bosanskog Petrovca, grada u kojem je osnovan AFŽ. Po profesiji politologinja, trenutno na master studiju socijalnog rada na FPN u Sarajevu. Po opredjeljenju aktivistkinja, feministkinja, žena, dugogodišnja članica tima Fondacije CURE. Godinama radi na edukativnim programima prilagođenim za srednjoškolce/ke na temu rodno zasnovanog nasilja i nasilja u vezama mladih te sa mladim aktivistkinjama na temama feminizma i aktivizma. Uređuje web stranicu Ženske mreže Bosne i Hercegovine. U slobodno vrijeme istražuje internet, cyber feminizam, i posebno ženska iskustva i historiju. Bavi se ženskim pitanjima aktivno, zagovara za promjene sistema u bh. društvu. Strijelčica u horoskopu voli da fotografiše, kuha, putuje i upoznaje nove ljude te stiče nova iskustva.

Žiri - Denija Hidić

Bojana  Škrobić – Omerović, Networks

Rođena je 10. septembra 1980. godine u Tuzli, po vokaciji je diplomirana pravnica, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava. Karijeru je započela već tokom studija, kada je radila za Vijeće ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnica za pitanja mladih u sklopu obrazovanja i zapošljavanja, te vremenom preuzima društvene programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru, vodeći kompaniju za marketing i evente New Age gdje je obavljala funkciju manadžerice. Dugi niz godina obavljala je funkciju direktorice FIC – Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovina te prošla niz prestižnih fellowship i studijskih programa, poput IVLP programa profesionalne razmjene američke ambasade, studij liderstva na Oxford Keble univerzitetu, itd. Trenutno je angažovana kao osnivačica i CEO jednog od najvećih poduzetničkih i biznis centara u Bosni i Hercegovini, Networks INT.

Žiri - Bojana Škrobić Omerović

Edita Pršić – Fondacija lokalne demokratije

Službenica za odnose sa javnošću u Fondaciji lokalne demokratije. Posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo iz svih opisa poslova odnosa sa javnošću, naročito promocija, event menadžmenta, odnosa sa medijima,  itd. Uspješna je u  direktnoj organizaciji i protokolarnim  posjetama predstavnika vlasti, novinara, umjetnika, stručnjaka, organizacija, seminara, edukacija, okruglih stolova, konferencija.  Permanentno je  angažovana  na poslovima iz oblasti promocije programa iz oblasti ljudskih prava, naročito nasilja na osnovu spola, odnosno nasilja u porodici.  Također ima uspješno iskustvo u oblastima zagovaranja i saradnje sa međunarodnim organizacijama i instucijama i svim nivoima vlasti. Kroz profesionalno usavršavanje stekla Diplomu Škole strateškog komuniciranja, (Media centar u saradnji sa Centre for Strategy and Communication London).

Žiri - Edita Pršić