Nasilje u porodici je krivično djelo koje je kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora, a nasilje u porodici koje je uzrokovalo smrt žrtve kažnjivo je kaznom dugogodišnjeg zatvora!

Žrtva nasilja u porodici se može obratiti za pomoć na jedinstvene SOS brojeve telefona:

Republika Srpska

1264

Federacija BIH

1265

Poziv je besplatan! Kada pozovete jedan od ovih brojeva ne morate se predstaviti, niti dati svoje podatke.

Kada ste fizički napadnute policija je prva u lancu pružanja pomoći. Pozovite ih na broj 122

 • Policajci će prvo obaviti razgovor sa vama i nasilnikom. Ako iz bilo kojeg razloga ne želite razgovarati u prisustvu nasilnika možete tražiti od policajca da razgovarate nasamo.
 • Ako ste zadobili fizičke povrede trebate odmah otići u Hitnu pomoć i zatražiti da vam izdaju uvjerenje o pretrpljenim povredama. U Hitnu možete otići sami ili zahtjevati od policije da Vas odvede.
 • Policija može privesti nasilnika u stanicu i zadržati najviše 24 sata.
 • Razgovarate sa službenikom zaduženim za nasilje u porodici. Službeniku ispričajte sve šta vam se dešava.
 •  Ako ne smijete da se vratite kući zatražite od policije da Vas smjesti u neku od sigurnih kuća.

Dužnost policajca je da sačini zapisnik o tome šta se desilo, nasilnika privede u policijsku stanicu i pokrene postupak pred sudom i/ili tužilaštvom.

Policajce koji ne postupe po zakonu možete prijaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP-u).

Ne mijenjajte svoj iskaz dat nadležnim organima jer to otežava kasniju proceduru i ide u korist nasilnika! Ako Vam nasilnik prijeti tražite zaštitu.

 • Tražite službenika koji se bavi problemom nasilja u porodici. Ispričajte šta vam se dešava i tražite da o tome napravi službenu zabilješku.
 • Ako je potrebno zahtjevajte da o tome obavijesti policiju.
 • Od službenika tražite da Vas upozna sa zakonskim pravima i pomogne kod ostvarivanja tih prava.
 • Ako ne smijete da se vratite kući tražite od službenika da Vas smjesti u sklonište za žrtve nasilja u porodici.

Skloništa za žene žrtve nasilja u porodici (sigurne kuće):

 •  Smještaj u sigurnu kuću, sa ili bez djece, možete tražiti od službenika policije i/ili centra za socijalni rad ili direktno od nevladine organizacije koje imaju sigurne kuće.
 •  Žrtvi se u skloništu pruža neophodna medicinska, socijalno-pravna, psihološka i druga pomoć
 •  Žrtva može ostati u skloništu do 3 mjeseca.

 Spisak sigurnih kuća:

 • Udružene žene, Banja Luka
 • Medica, Zenica
 • Fondacija za obrazovanje i socijalnu zaštitu djece, Prijedor
 • Žene BiH, Mostar
 • Mirjam – Caritas, Mostar
 • Viva žene, Tuzla
 • Fondacija lokalne demokratijeSarajevo
 • Žene sa UneBihać
 • Budućnost, Modriča

Besplatna pravna pomoć i informacije:

 • Pružaju osnovne informacije o pravima i institucijama
 • Pružaju direktnu pravnu pomoć koja može uključivati pokretanje i vođenje postupaka pred institucijama, pisanje tužbi i podnesaka, pružanje pravnih savjeta i slično

Organizacije koje pružaju pravnu pomoć:

 •  Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica  Telefon: 032-402-049
 •  Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo
 •  Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Sarajevo – Telefon: 033-200-051
 •  Udružene žene, Banja Luka, telefon: 051-462/146
 •  Žene BiH, Mostar, telefon: 036-550-339
 •  BudućnostModriča, telefon 053-820-700
 •  Vaša prava (uredi):
 • Sarajevo: Safeta Hadžića 66a, tel. 033 789 105
 • Banja Luka: Meše Selimovića 17, tel. 051 232 920
 • Goražde: Seada Sofovića Sofe 10, tel. 038 220 544
 • Mostar: Hasana Zahirovića Lace bb, tel. 036 558 580
 • B. Petrovac: Bosanska 110, tel. 037 881 248
 • Srebrenica: Titova bb, tel. 056 440 998
 • Trebinje: Carine 3, tel. 059  240 680
 • Tuzla: Rudarska 63, tel. 035  210 210
 • Prijedor: Save Kovačevića 12, tel. 052 241 290