Nasilje nad ženama i djevojkama je jedno od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Između ostalog, nasilje podrazumjeva fizičko, seksualno, psihološko i ekonomsko zlostavljanje, te prelazi granice dobi, rase, kulture, bogatstva i geografije. Dešava se u kući, na ulici, u školi, na radnom mjestu, na poljoprivrednim imanjima, u izbjegličkim centrima, u ratu i tokom kriza. Nasilje se manifestuje u različitim oblicima – od najzastupljenijeg univerzalnog oblika porodičnog i seksualnog nasilja, do pogubnih praksi kao što su zlostavljanja u trudnoći, takozvana ubistva iz časti i drugi oblici zločina nad ženama.
16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je međunarodna kampanja koja se održava od 25. novembra (Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama i djevojkama) do 10. decembra (Međunarodni dan ljudskih prava), simbolično povezujući nasilje nad ženama sa ljudskim pravima. Time se ukazuje na to da je nasilje nad ženama i djevojkama čin kršenja ljudskih prava. Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao organizaciona strategija širom svijeta od strane pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Sa primarnim ciljem dizanja svijesti o problemu spolno zasnovanog nasilja, UNIFEM BiH (dio UN WOMEN) je podržao dizajn i produkciju 16 Dana elektronske knjige i web sajta 16dana.
Svaki dan tokom kampanje 16 Dana (od 25. novembra do 10. decembra), jedna fotografija ili video, zajedno sa relevantnim tekstom, će biti objavljen na web sajtu i različitim društvenim mrežama. Na kraju kampanje, fotografije, tekstovi i statistike o spolno zasnovanom nasilju će biti objedinjeni u elektronsku knjigu 16 Dana koju će svako biti u mogućnosti preuzeti sa društvenih mreža i oficijelnog web sajta kampanje www.16dana.ba.