Osjećam se inspirisano primjerima hrabrosti svojih klijentica
9. Decembar 2014.
Šta mogu poduzeti žrtve nasilja u porodici
10. Decembar 2014.
Foto: Imrana Kapetanović

Foto: Imrana Kapetanović

Kako izgleda jedan Vaš radni dan?

SUVADA: Poslovi i zadaci policijskih službenika vrlo su složeni i  kompleksni te u svakom momentu podrazumijevaju zaštitu lične i imovinske sigurnosti građana. Kao Viši inspektor u Odjeljenju za edukaciju, svakodnevno radim na pripremi i realizaciji edukacije za policijske službenike. Od ponedjeljka do petka, tokom godine, u Jedinici za specijalističku podršku, izvodi se permanentna edukaciju za policijske službenike, gdje sam uključena u realizaciji iste, gdje policiju upoznajem sa temama koje će slušati u toku sedmice, tj, 30 časova. Svakog petka, nakon odslušane sedmice, vršim testiranje policijskih službenika (30-40), a ocjena sa testa ulazi u godišnju ocjenu policijskih službenika Jedna od tema koja se obrađuje je “Nasilje u porodici”, gdje u svojstvu predavača, educiram policijske službenike o problemu i kako da, na najbolji način intervenišu u porodici, te kako mogu pomoći žrtvi nasilja u porodici, a da na kraju sve bude po Zakonu. Ostali dani u sedmici su kontakti sa organizacionim jedinicama koje upućuju policiju na edukaciju, organizovanje specijalističkih edukacija, te kontakti sa drugim institucijama vezano za upućivanje policijskih službenika na specijalističke edukacije.

Koja su Vaša najveća dostignuća u poslu kojim se bavite?

SUVADA: U toku 23 godine radnog iskustva, posljednjih 12 godina isključivo se bavim problematikom nasilja u porodici, kako preventivno tako i represivno. Naime, u tom periodu sam uzela aktivno učešće u izgranji sistema zaštite žrtava nasilja, kroz formiranje timova u policijskim upravama koji rade sa žrtvama i nasilnicima, te stvaranju ambijenta i opremanju prostorija za obavljanje razgovora sa žrtvama nasilja, te sam istraživala najteže slučajeve nasilja u porodici,  kao što je seksualno nasilje nad djecom. Kako bi svim policijskim službenicima približila fenomen nasilja u porodici, autorica sam više priručnika za postupanje profesionalaca, tj. policije i zdravstvenih radnika, učestvovala sam u izradi Strateškog plana i Strategije za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici 2013-2017, kao i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Svakako za mene je najveće dostignuće kada vidim žrtvu nasilja da je ojačala i da je izašla iz začaranog kruga nasilja.

Koje su to najveće prepreke sa kojima se suočavate?

SUVADA: Posebnih prepreka na poslu koji trenutno obavljam nemam. Sve je usmjereno ka pružanju najbolje edukacije policijskim službenicima.  Važećim Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici za svaki prijavljeni slučaj u roku 12 sati podnosi se zahtjev za izricanje zaštitnih mjera, a Sud u roku 12 sati izriče zaštitne mjere. Frustrirajuća je činjenica za policijske službenike kada žrtva ne sarađuje sa policijom, u vrijeme trajanja žaštitne mjere. Naime, dešava se da žrtva pozove i dozvoli ulazak u stan nasilniku, iako je izrečena zaštitna mjera.

Da li Vam je potrebna neka dodatna pomoć u poslu koji radite?

SUVADA: Multisektorska edukacija i takav pristup ovoj problematici je od velike važnosti, kako bi od početka slučaja, tj, od otkrivanja i prijavljivanja počinioca, prikupljanja dokaza i gonjenja istog imali adekvatnu kaznu za počinioca, a žrtvi pružili adekvatnu pomoć i zbrinjavanje u Sigurnoj kući, putem podrške socijalnih radnika i stručnog tima u Sigurnoj kući.

”Važećim Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici za svaki prijavljeni slučaj u roku 12 sati podnosi se zahtjev za izricanje zaštitnih mjera, a Sud u roku 12 sati izriče zaštitne mjere. Frustrirajuća je činjenica za policijske službenike kada žrtva ne sarađuje sa policijom, u vrijeme trajanja žaštitne mjere.”

Suvada Kuldija

Predsjednica Udruženja „Mreža žena policajaca“