Dan 8 – Romkinje
2. Decembar 2010.
Dan 10 – Jednakost spolova
4. Decembar 2010.

Nasilje nad ženama i djevojčicama utječe na djecu na brojnim nivoima. U nekim slučajevima nasilja u porodici, djeca sama će trpjeti fizičku ili seksualnu zloupotrebu od istog počinioca; ili će biti pogođeni na neki način tenzijom ili činjenicom da svjedoče svađama, mučnom ponašanju ili napadima – mada to uvijek ne pokazuju.

Otac koji poštuje majku svoje djece pruža dragocjen obrazac kako za svoje sinove. tako i za svoje kćeri. Sinovima postaje uzor koji muškarac u razvoju može prihvatiti kao vlastiti primjer ponašanja u odnosu prema svim ženama u životu, od majke i sestara, do životnog partnera.

Djeca će reagirati na različite načine ako odrastaju u kući sa  nasilnom osobom. Mogu osjećati vlastitu krivnju ili ljutnju, krivnju, nesigurnost, usamljenost, uplašenost, bespomoćnost ili zbunjenost. Mogu imati ambivalentna osjećanja, kako prema zlostavljaču, tako i prema roditelju koji nije zlostavljač.

Ovo su neki od efekata nasilja u porodici nad djecom:

 • Mogu postati tjeskobna ili depresivna.
 • Mogu imati teškoće sa spavanjem.
 • Mogu imati noćne more ili mu se mogu vraćati mučne scene.
 • Mogu se žaliti na fizičke simptome kao što je bol u stomaku.
 • Mogu početi da mokre u krevet.
 • Mogu se početi ponašati mlađim nego što jesu.
 • Mogu imati problema u školi, ili mogu početi bježati sa nastave.
 • Mogu postati agresivni.
 • Mogu internalizirati svoju ojađenost i povući se od drugih ljudi.
 • Mogu imati snižen osjećaj samopoštovanja.
 • Starija djeca mogu početi koristiti alkohol ili droge.
 • Mogu početi da se samopovrjeđuju tako što će uzimati prevelike doze narkotika ili se rezati oštrim predmetima .
 • Mogu razviti poremećaj ishrane.

Zapamtite – da biste zaštitili svoju djecu, morate prvo zaštiti sebe