Dan 15 – Poznate ličnosti
9. Decembar 2010.
Stereotipi
25. Novembar 2011.

Preuzmi fajl

Udruživanje u sprječavanju nasilja je odgovornost svakog pojedinca. Najviši nivoi vlasti, privatne kompanije, sektor civilnog društva, zajednice i pojedinci, mogu bitno doprinjeti rješavanju problema. Muškarci i dječaci moraju biti aktivni pri poticanju drugih da poštuju žene i da traže nultu toleranciju vezanu za bilo koji oblik nasilja. Korak po korak, možemo zajedno doći do dana kada će sve žene živjeti slobodne i ostvariti puni potencijal kao moćno sredstvo za uspješno društvo.

Michelle Bachelet

Izvršna direktorica i podsekretar UN Women