Dan 14 – Verbalno nasilje
8. Decembar 2010.
Dan 16 – Zaključak
10. Decembar 2010.

Preuzmi fajl

“Užasava me svaki oblik nasilja i mislim da se treba promijeniti način razmišljanja i pronaći novi oblik rješavanja problema.”

Emina Muftić, glumica

“Nasilje je u osnovi osobina slabića. Ne budi slabić.”

Aleksandar Seksan, glumac

“Niko nije zaslužio nasilje. Ja mislim da se nasilje ne može zaslužiti.”

Damir Imamović, muzičar

“Nije nasilje samo ako neko nekoga tuče.  Pristojnost i vaspitanje je zaista jedan dobar vid borbe protiv nasilja.”

Slađana Zrnić, glumica

“Nasilje nad ženama i djevojčicama je zločin i krivično djelo. Svi smo dužni poštovati ženska prava i raditi sve u cilju rješavanja problema nasilja nad ženama i da reagujmo na vrijeme, dok nije prekasno.”

Dijana Tepšić, pjevačica i DJ-ane

“Nasilje je ključna riječ u sintagmi “nasilje u porodici” i kao takvo zaslužuje najstrožije sankcije od strane države.”

Zijah Gafić, fotograf

“Nasilje je zlo. Čovjek koji nije u stanju da riješi problem pred kojim se nađe pribjegava nasilju, a samim tim postaje i zao.”

Aleksandar Stojković, glumac

“Ja sam u principu protiv svakog nasilja, a pogotovo sam protiv nasilja nad ženama i djecom.”

Senad Bašić, glumac

“Za mene je nasilje nad ženama jedan najgnusniji i najprimitivniji čin.”

Marija Šestić, pjevačica

“Mrzim svaku vrstu nasilja, što mentalnog, što fizičkog karaktera. Jednom zasvagda, stop nasilju.”

Mladen Vojičić Tifa, pjevač