Dan 12 – Muškarci
6. Decembar 2010.
Dan 14 – Verbalno nasilje
8. Decembar 2010.

Šta učiniti ako ste žrtva nasilja u porodici?

Mnogi ljudi misle da nasilje podrazumijeva samo kad nekoga istučete. Kao što smo spomenuli u prethodnim danima kampanje, zlostavljanje može biti fizičko, seksualno ili verbalno.  Ono može utjecati na ljude u svim vrstama odnosa i može podrazumijevati i nasilno ponašanje između roditelja i djece.

Ako ste u odnosu u kome ste zlostavljani, postoje tri koraka koja morate poduzeti:

  • prepoznati da se to dešava vama
  • prihvatiti da Vi niste za to krivi
  • zatraži pomoć i podršku

Zatražiti pomoć – ovo je možda najvažnija stvar koju možete učiniti.

Pozivi na SOS telefonske linije su besplatni i povjerljivi. SOS telefonska linija daje savjete, informacije te upućuje na službe za podršku porodici, savjetovališta, policiju, pravnike i bolnice širom BiH za ljude koji dožive, ili su doživjeli, nasilje u porodici. Stručno osoblje koje radi na SOS liniji osjetljivo je na potrebe ljudi koji doživljavaju nasilje u porodici.

SOS telefonska linija pomaže da se razbije zid šutnje o nasilju koje se temelji na spolu i omogućava da same žrtve pomognu u tome. Ona ohrabruje žene i djecu da izađu iz izolacije, da shvate da nisu sami, te da nisu oni krivi za nasilje kojem su bili izloženi.

SOS linije daju snagu i podršku ženama koje su preživjele bilo koji oblik nasilja i terora. Osnažujući ih, i pomažući im da ponovo steknu samopouzdanje, SOS linije omogućavaju žrtvama da samostalno odluče  kako da na odgovarajući način riješe svoje probleme.

Ako vi ili neko koga poznajete doživljava nasilje u porodici, možete nazvati SOS telefon!

SOS telefonske linije za žrtve nasilja u porodici uspostavljene su u oba entiteta Bosne i Hercegovine.

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine uspostavio je SOS telefonski broj 1265 za pomoć žrtvama nasilja u porodici na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. To je učinjeno u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i nevladinim organizacijama. Prema podacima koje daju nevladine organizacije, pomoć je zatražilo 188 žrtava nasilja u porodici u Federaciji BiH u periodu od dva mjeseca (od 4. decembra 2008 to 31. januara 2009. godine).

SOS liniju 1264 za područje Republike Srpske uspostavile su 2005. godine četiri nevladine organizacije i Gender Centar Republike Srpske. Prema podacima NVO-a, 1.019 poziva je upućeno u periodu od pet mjeseci u 2005. godini (od uspostave SOS linija do kraja 2005) i 2.657 poziva u 2006, od kojih su 70 žrtava bili muškarci a  2.587 žene u dobi od 19-60. Prema podacima za 2007. godinu, očigledno je da broj poziva bio u porastu, te je tako 2008. godine bilo 3.513 poziva žrtava (3.456 žena – 98% i 149 muškaraca – 2%.).