Dan 11 – Učešće mladih
5. Decembar 2010.
Dan 13 – S.O.S. linije
7. Decembar 2010.

ZAŠTO RADITI SA MUŠKARCIMA I DJEČACIMA KAKO BI SE SPRIJEČILO NASILJE NAD ŽENAMA I DJEVOJČICAMA?

Rad sa muškarcima i dječacima radi okončanja nasilja nad ženama i djevojčicama je od suštinskog značaja.

Mnogi muškarci u društvu, ako im se pruže informacije i učine senzibilnim na određeno pitanje, predstavljaju neotkrivene, ali potencijalno utjecajne saveznike u borbi da se okonča nasilje nad ženama, u njihovim porodicama, zajednicama i krugovima u kojima se donose odluke. Pružiti izazov tradicionalnim idejama o tome šta znači biti muškarac može spriječiti nasilje nad ženama u cijelom svijetu. Moramo naučiti dječake da biti muškarac zaista znači poštovati žene i prihvatiti ih kao jednake.

Šta muškarci mogu učiniti da okončaju nasilje nad ženama:

  • Slušati žene…učiti od njih
  • Učiti o problemima
  • Učiti zašto su neki muškarci nasilni
  • Uputiti izazov seksističkom jeziku i šalama koje degradiraju žene
  • Naučiti identificirati i suprotstaviti se seksualnom uznemiravanju i nasilju u vlastitoj porodici, školi, radnom mjestu, itd.
  • Podržati lokalne ženske programe – učestvovati u događajima, biti aktivista
  • Ispitati kako vlastito ponašanje može doprinijeti problemu
  • Raditi na dugoročnim rješenjima

Muškarci mogu spriječiti nasilje nad ženama tako što lično ne posežu za nasiljem, tako što interveniraju protiv nasilja drugih muškaraca i tako što rješavaju uzroke koji su u korijenu nasilja.

Angažman muškaraca može imati oblik primarne, ili univerzalne, prevencije (usmjereno na sve muškarce, uključujući one koji se ne čine da nose rizik da će počiniti nasilje i one koji mogu nositi rizik da će kontinuirano činiti nasilje), kroz sekundarnu ili selektivnu prevenciju (usmjerenu na muškarce koji se čine da će počiniti nasilje), i/ili kroz intenzivniju tercijarnu ili indiciranu prevenciju (sa muškarcima koji su već nasilni).

Postoje neke inicijative i kampanje poput:

Kampanja Bijele vrpce.

Kampanja Bijele vrpce (WRC) je najveće nastojanje u svijetu muškaraca koji rade tom da se stane u kraj nasilju nad ženama. (VAW). U preko pedeset i pet zemalja, kampanje su vodili i muškarci i žene, mada je fokus bio na obrazovanju muškaraca i dječaka. U nekim zemljama, to nastojanje je u kontekstu općeg javnog obrazovanja koje je usmjereno na okončanje nasilja nad ženama. Nošenje bijele vrpce je lični zavjet da se nikada neće počiniti, zatvarati oči ili šutjeti  pred nasiljem nad ženama i djevojčicama. Noseći bijelu vrpcu, vi na neki način kažete: U našoj budućnosti nema nasilja nad ženama.

Prevencija nasilja zasnovanog na spolu na  Balkanu – Inicijativa mladih muškaraca

Sa ciljem sprječavanja i smanjenja nasilja zasnovanog na spolu, CARE NW Balkans proveo je pionirski program koji radi sa mladim muškarcima u dobi 13-19 godina kako bi dekonstruirali stavove prema muškosti u svojim kulturama i utvrdili na koji način norme na polju spola i muška socijalizacija vode ka stavovima koji ukazuju na nejednakost. Ovaj program podrazumijeva konfrontiranje sa socijalnim normama koje se tiču odnosa prema muškosti i nasilju, i kroz obrazovne radionice i socijalne marketinške kampanje koje su usmjerene prema mladim muškarcima.

Moramo se ujediniti. Nasilje nad ženama ne može se toleriratiu bilo kojem obliku, u bilo kojem kontekstu, u bilo kojim okolnostima, od strane bilo kojeg političkog lidera ili bilo koje vlade.

GENERALNI SEKRETAR UN-a BAN KI-MOON