Dan 9 – Majka i dijete
3. Decembar 2010.
Dan 11 – Učešće mladih
5. Decembar 2010.

UNIFEM CAMPAIGN 16days

Promocija jednakosti spolova je ključni dio sprječavanja nasilja koje se zasniva na spolu.

Socijalna očekivanja koja definiraju odgovarajuće ponašanje za žene i muškarce može doprinijeti spolnim nejednakostima u pristupu zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, prilikama za zapošljavanje, nivoima prihoda, političkom učešću i zastupljenosti te drugim aktivnostima kao što je sport.  Često spolne nejednakosti povećavaju rizik akata nasilja nad ženama i djevojčicama.

Zakon o jednakosti spolova u BiH koji „regulira, promovira i štiti jednakost spolova i jamči jednake prilike za sve građane,“  usvojen je 2006. Međutim, očito je da jednakost spolova nije u potpunosti postignuta te da su diskriminacija i nejednakost, koje se temelje isključivo na spolu, prisutne u svim sferama života u BiH, a pogotovo u medijskom predstavljanju uloge žene u sportu, kulturi i politici.

Danas su žene zastupljene u gotovo svim sportovima; nažalost, mediji im ne posvećuju jednaku pažnju. Unatoč tome što su osvojile državni šampionat BiH po osmi put zaredom, veoma malo ljudi zna za uspjeh ženskog fudbalskog tima 2000 Sarajevo.

Mediji su nesumnjivo moćni u oblikovanju i definiranju javnog diskursa,  uključujući  uporno insistiranje na spolnim ulogama i mogućoj projekciji negativnog i stereotipnog imidža žene. Dok muški sportisti, posebno u fudbalu i košarci, imaju medijsko pokrivanje bez obzira na njihov uspjeh (priča o njihovom odmoru, iščašenom stopalu, itd), isti tretman nije zajamčen ženama sportistkinjama, čak i kada donesu zlatne medalje sa međunarodnog takmičenja.

Udruženje BiH novinara provelo je studiju o „Monitoring štampanih medija u BiH – Zastupljeost  i način predstavljanja žena u medijima“, i evo nekih njihovih nalaza.

–          Žene su marginalizirane u medijima, pogrešno i nedovoljno predstavljene

–          Ne obraća im se na način koji propisno poštuje njihov spol

–          Mediji prezentiraju žene više kao prijenosnike nečijeg mišljenja, a ne protagoniste događaja sa snažnom ličnim gledištem o datoj temi

–          Mediji nisu osjetljivi na ženska pitanja niti prikazuju uspjeh  žena

–          Mediji reproduciraju patrijarhalni model žene u društvu

–          Predstavljanje žene je gotovo identično u svim lokalnim medijima, što može značiti da postoji dominantni diskurs u zajednici.