1. Februar 2018.

Izvještaj o procjeni kapaciteta za sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, u sektorima policije, obrazovanja i besplatne pravne pomoći u Republici Srpskoj

Autorica i godina izdanja: Marija Babović, 2017 Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u […]
1. Februar 2018.

Modul za multisektorsku obuku za pružaoce usluga na lokalnom nivou vlasti u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici

Autorica i godina izdanja: prof.dr Vesna Šućur-Janjetović, 2017 Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama […]
1. Februar 2018.

Smernice za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama i u porodici na lokalnom nivou vlasti

Autorica i godina izdanja: Olivera Vuković, 2017 Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i […]
1. Februar 2018.

Lokalni protokol o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici

Autorica i godina izdanja: Olivera Vuković, 2017 Publikaciju proizveo Gender centar Republike Srpske u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i […]
1. Juli 2017.

Priručnik za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju

Autorica i godina: Slobodanka Dekić, 2017 Izrada ove publikacije je podržana kroz projekat Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) “Standardi i […]
4. Maj 2017.

Kako mediji u Bosni i Hercegovini izvještavaju o nasilju nad ženama?

Istraživanje provedeno krajem 2016. godine pokazalo je da, iako mediji gotovo svakodnevno izvještavaju o slučajevima nasilja u porodici, temama nasilja se pristupa uglavnom na senzacionalistički način, […]