4. Decembar 2019.

Infografika: Sažetak ključnih rezultata ankete o stavovima prema rodno zasnovanom nasilju u Bosni i Hercegovini

Sažetak ključnih rezultata ankete o stavovima prema rodno zasnovanom nasilju predstavlja pregled početne/osnovne studije rađene u Bosni i Hercegovini. Infografika daje uvid u trenutne stavove i […]
2. Decembar 2019.

Usluge po mjeri: Analiza pristupa sistemu podrške (uslugama zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa, socijalne zaštite) iz perspektive žena, pripadnica marginalizovanih grupa, koje su preživjele nasilje

Sarajevo, 2019. Nasilje nad ženama je široko rasprostranjeni oblik kršenja ljudskih prava, koji šteti kako pojedincima i porodicama, tako i društvu u cjelini. Kada govorimo o […]
29. Novembar 2019.

Dobre prakse u odgovoru na nasilje u porodici: Komparativna studija

Sarajevo, 2019. Kako bi se pomoglo Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u njenoj podršci odgovornim organima vlasti na unapređenju minimalnih standarda u osiguranju odgovora […]
29. Novembar 2019.

Analiza UN Women u pogledu kapaciteta policijskog i sektora besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini za implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Sarajevo, 2019. Cilj ove analize koju je proveo UN Women je da se pomogne u nastojanjima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u postavljanju minimalnih […]
29. Novembar 2019.

Pregled multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2019. Multisektorski odgovor na nasilje u porodici predstavlja holistički i koordiniran pristup usklađivanju programa i akcija koje su razvile I provode različite institucije iz sektora […]
29. Novembar 2019.

Analiza koštanja nasilja u porodici: Procjena troškova multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2019. Nasilje nad ženama jedan je od najtežih oblika rodne nejednakosti, diskriminacije i još uvijek je najrasprostranjeniji vid kršenja ljudskih prava. Iako su nasiljem u […]
1. Februar 2018.

Početna analiza stanja o programu psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja

Autorica i godina: Anita Begić, 2017 Publikaciju proizvelo Udruženje “Žena BiH” Mostar u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja […]
1. Februar 2018.

Analiza procjene kapaciteta za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u porodici

  Autorica i godina: Gordana Vidović, 2017 Publikaciju proizvelo Udruženje građana “Budućnost” Modriča u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad ženama i […]
1. Februar 2018.

Postupanje u slučajevima nasilja u porodici

Autor i godina: Gender centar FBiH, 2017 Publikaciju proizveo Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru UN Women projekta “Standardi i agažman za sprječavanje nasilja nad […]