22. Decembar 2015.

Dennis Gratz: „Odgovornost za ravnopravnost nosimo svi“

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
20. Decembar 2015.

Davorin Semenik: “Civilno društvo ima najviše zasluga na polju organizirane borbe protiv rodno zasnovanog nasilja”

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
20. Decembar 2015.

Zlatan Hrnčić: Mogućnost rješavanja svakog oblika problema je u odgoju i obrazovanju

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
17. Decembar 2015.

Josip Bilandžija: “Domovina, sloboda i pravda imaju lik žene”

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
13. Decembar 2015.

Igor Požgaj: „Samo mogućnošću izbora možemo postići jednaka prava za sve“

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
9. Decembar 2015.

Senad Alić: „Cjeloživotno učenje i rad na sebi oslobađa od predrasuda“

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
7. Decembar 2015.

Šemsudin Kreho: „Rodna ravnopravnost je dio društvene i civilizacijske pravde“

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
1. Decembar 2015.

Oliver Jović: “Umjetnost u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja”

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]
28. Novembar 2015.

Đurica Štula: „Svijet bi bio ljepši da ga vode žene”

UN Women u Bosni i Hercegovini će u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i kampanje HeForShe na stranici www.16dana.ba objavljivati intervjue sa […]