10. Decembar 2010.

Dan 16 – Zaključak

Preuzmi fajl Udruživanje u sprječavanju nasilja je odgovornost svakog pojedinca. Najviši nivoi vlasti, privatne kompanije, sektor civilnog društva, zajednice i pojedinci, mogu bitno doprinjeti rješavanju problema. […]
9. Decembar 2010.

Dan 15 – Poznate ličnosti

Preuzmi fajl “Užasava me svaki oblik nasilja i mislim da se treba promijeniti način razmišljanja i pronaći novi oblik rješavanja problema.” Emina Muftić, glumica “Nasilje je […]
8. Decembar 2010.

Dan 14 – Verbalno nasilje

Jezik napada – Buđenje svijesti o verbalnom zlostavljanju Riječ ima moć. Pobijedićete samo jednim nadahnutim govorom, a zbog pogrešne riječi ćete i propasti, riječ od vas pravi […]
7. Decembar 2010.

Dan 13 – S.O.S. linije

Šta učiniti ako ste žrtva nasilja u porodici? Mnogi ljudi misle da nasilje podrazumijeva samo kad nekoga istučete. Kao što smo spomenuli u prethodnim danima kampanje, […]
6. Decembar 2010.

Dan 12 – Muškarci

ZAŠTO RADITI SA MUŠKARCIMA I DJEČACIMA KAKO BI SE SPRIJEČILO NASILJE NAD ŽENAMA I DJEVOJČICAMA? Rad sa muškarcima i dječacima radi okončanja nasilja nad ženama i […]
5. Decembar 2010.

Dan 11 – Učešće mladih

Jedan od najboljih načina sprječavanja rodno zasnovanog nasilja je rad sa mladima. Mladi su rješenje, a ne problem. Nasilje je ozbiljno pitanuje koje direktno pogađa živote […]
4. Decembar 2010.

Dan 10 – Jednakost spolova

Promocija jednakosti spolova je ključni dio sprječavanja nasilja koje se zasniva na spolu. Socijalna očekivanja koja definiraju odgovarajuće ponašanje za žene i muškarce može doprinijeti spolnim […]
3. Decembar 2010.

Dan 9 – Majka i dijete

Nasilje nad ženama i djevojčicama utječe na djecu na brojnim nivoima. U nekim slučajevima nasilja u porodici, djeca sama će trpjeti fizičku ili seksualnu zloupotrebu od […]
2. Decembar 2010.

Dan 8 – Romkinje

“Romkinje za život bez nasilja” je sveobuhvatan program uspostavljen sa ciljem osnaživanja Romkinja i romskih zajednica u borbi protiv diskriminacije i nasilja nad ženama, naročito nasilja u […]