10. Decembar 2014.

Educiram policijske službenike o problemu nasilja u porodici

Kako izgleda jedan Vaš radni dan? SUVADA: Poslovi i zadaci policijskih službenika vrlo su složeni i  kompleksni te u svakom momentu podrazumijevaju zaštitu lične i imovinske sigurnosti […]
9. Decembar 2014.

Osjećam se inspirisano primjerima hrabrosti svojih klijentica

Kako izgleda jedan Vaš radni dan? DIJANA: Radni dan psihologa u Sigurnoj kući nije uvijek isti. Koje će se aktivnosti provoditi zavisi od mnogo faktora kao na […]
9. Decembar 2014.

Povjerenje korisnica je najveći uspjeh

Kako izgleda jedan Vaš radni dan? SELMA: Kao voditeljica Sigurne kuće prva sam osoba koja dolazi u kontakt sa žrtvom koja dolazi u Sigurnu kuću, stoga sam […]
9. Decembar 2014.

Iskustva iz Bijeljine

Irena Čuturić, psihologinja, Lara Bijeljina U držаvi i sistemu u kojem živimo dostignuće je i sаmа dostupnost i rаzumevаnje žrtаvа porodičnog nаsiljа Kаko izgledа jedаn Vаš […]
9. Decembar 2014.

Moje najveće dostignuće je pomoć koju pružam djeci u Sigurnoj kući

Kako izgleda jedan Vaš radni dan? TIMA: Kao pedagogica u Sigurnoj kući radim s djecom žrtvama porodičnog nasilja. U svom radu s njima koristim  različite metode, tehnike […]
8. Decembar 2014.

Priče iz sigurne kuće: Nemojte trpiti

U Bosni i Hercegovini djeluje 9 sigurnih kuća – 6 na teritoriji Federacije BiH i 3 na teritoriji Republike Srpske. Sigurne kuće imaju ograničene kapacitete, a […]
7. Decembar 2014.

Jako je važno da mediji o problemu nasilja govore tokom cijele godine

Kako izgleda jedan Vaš radni dan? FATIMA: Bilo da određene stvari završavam kući, bilo da sam u kontaktu putem telefona sa dežurnim kolegom u vezi prijema žrtava […]
6. Decembar 2014.

Moralna podrška bliskih osoba je nešto sto me održalo jakom

Ona je preživjela nasilje u virtuelnom svijetu i našla način da se izbori sa njim. Pročitajte njenu priču. Zbog čega si shvatila da se nešto mora […]
5. Decembar 2014.

Pravosudni sistem je ‘najslabija karika u lancu’

Kako izgleda jedan Vaš radni dan?  NIKOLA: JU Centar za socijalni rad Banja Luka radi u vremenu od 07:00 -15:00. U okviru mojih redovnih zadataka ja sam […]