Međunarodni Dan žena: Poziv za nominacije
16. Februar 2018.
Pregled multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini
29. Novembar 2019.

Sarajevo, 2019.

Nasilje nad ženama jedan je od najtežih oblika rodne nejednakosti, diskriminacije i još uvijek je najrasprostranjeniji vid kršenja ljudskih prava. Iako su nasiljem u porodici pogođeni i muškarci i žene, dječaci i djevojčice, ono nesrazmjerno više utiče na žene i ostavlja duboke posljedice na porodice, zajednice i društvo u cjelini. Eliminacija i sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući nasilje u porodici navedeni su kao glavni ciljevi održivog razvoja i rada svih agencija UN-a, a naročito Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i ravnopravnost spolova – UN Women širom svijeta.

Projekat Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini koji provodi kancelarija UN Women u BiH ima za cilj jačanje institucionalnog i društvenog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u porodici u BiH kroz poboljšanje usluga namijenjenih osobama koje su preživjele nasilje i promovisanje poželjnih društvenih stavova i ponašanja u cilju sprečavanja rodno zasnovanog nasilja. Između ostalih inicijativa u sklopu ovog projekta, iniciran je i rad na procjeni troškova multisektorskog pristupa odgovoru na nasilje u porodici na lokalnom nivou u BiH. Cilj ovog specifičnog zadatka je procjena troškova multisektorskog pristupa odgovoru na nasilje u porodici u BiH na lokalnom nivou, kao i definiranje preporuka za finansiranje potpune primjene multisektorskog odgovora na nasilje u porodici u BiH.

Podaci o potrebnom nivou izdvajanja za pružanja usluga podrške, odnosno osnovnog paketa usluga za osobe koje su preživjele nasilje (preživjele), kao i obezbjeđenje resursa potrebnih za poboljšanje kvaliteta i obima tih usluga kako bi se dostigli najviši međunarodni standardi, neophodni su za informirano planiranje i donošenje odluka. U vezi sa tim, ovaj dokument sadrži podatke koji su proistekli iz analize procijenjenih troškova pružanje trenutnih usluga podrške na šest lokacija u Bosni i Hercegovini, iz perspektive multisektorskog odgovora na nasilje u porodici. Dokumentom
je obuhvaćena procjena ekonomskog troška pružanja minimalnog paketa usluga, te inicijalna analiza finansiranja nepostojećih, nedostajućih usluga za preživjele od nasilja u porodici.

Kako nema objedinjenih institucionalnih podataka o nasilju u porodici, i podataka o finansiranju programa za odgovor na nasilje u porodici – najviše zbog nepostojanja programskog pristupa budžetiranju na svim nivoima vlasti – ovaj izvještaj nije mogao u potpunosti predvidjeti trendove i osigurati projekciju troška za potpunu primjenu međunarodnih standarda. Zbog navedenih ograničenja ova analiza daje procjenu troškova
servisa podrške za preživjele od nasilja u porodici i troškova koje snose preživjele. Stoga, informacije sadržane u ovoj analizi predstavljaju validnu osnovu za vlade na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na koju se mogu pozvati u procesu planiranja, budžetiranja i investiranja u prevenciju i programe sprečavanja nasilja u porodici i nasilja nad ženama i djevojčicama.

Analiza koštanja nasilja u porodici: Procjena troškova multisektorskog odgovora na nasilje u porodici na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

Analysis of the Cost of Domestic Violence: Estimating the Cost of Multi-Sectoral Response at the Local Level in Bosnia and Herzegovina