Međunarodni dan žena 8. mart je posebna prilika, koja se obilježava širom svijeta. Dan žena ne služi samo kao podsjetnik stalne borbe za ravnopravnost sa kojom se veliki broj žena suočava posvuda. Kada se žene na svim kontinentima, često podjeljenje nacionalnim granicama te etničkim, jezičkim, ekonomskim i političkim razlikama, okupe kako bi proslavile taj dan, one se mogu osvrnuti na tradiciju, koja predstavlja bar deset decenija borbe za ravnopravnost, pravdu, mir i razvoj. Međunarodni dan žena je priča o običnim ženama kreatorkama istorije; ukorjenjena u stoljećima staroj borbi žena da učestvuju u društvu na ravnopravnoj osnovi sa muškarcima.

Međunarodni dan žena bi trebalo iskoristiti kao priliku da se razmotri koliko daleko je otišlo bosanskohercegovačko  društvo u naporima da se postigne rodna jednakost, mir i razvoj i trebao bi biti i prilika da se svi građani udruže, povežu i mobilizuju za dalje smislene promjene. Koristeći se internetom i društvenim medijima ciljamo i prepoznajemo značaj mladih ljudi kao ključnih faktora u postizanju rodne jednakosti i punog poštivanja ljudskih prava u BiH.

Opis kampanje:

U povodu obilježavanja 08 marta UN Women BiH je izradila internet i društveno medijsku kampanju u cilju proslave žena i njihovog doprinosa društvu. Cilj je prenjeti POZITIVNU i osnažujuću poruku i imidž žena i njihove uloge i doprinosa društvu.

Šest žena prikazanih u kampanji su aktivne na područima nauke, umjetnosti, sporta, majčinstva, medija i biznisa. Ova kampanja je usmjerila pažnju na žene koje predstavljaju dobre primjere drugim ženama i muškarcima u BiH. Cilj nam je da kroz naglašavanje priča o ovim izuzetnim ženama progovorimo kako o njihovim postignućima tako i o preprekama, koje su morale prevazići.

Od 2. do 8. marta 2012.godine, svaki dan će biti objavljene slike i poruke o uspješnim ženama u BiH na facebooku i ovoj internetskoj stranici. Kreativni tim sačinjavaju Mensura Jazavcevic, pobjednik kampanje 16 dana 2011 borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, Amer Kapetanović, prominentni fotograf iz BiH i UN Women BiH.

Na dan 8. marta biti će objavljen kratki film snimljen tokom pravljenja kampanje, koji će sadržavati lične poruke tih šest žena svim ženama i muškarcima u BiH.