6. decembra 1989. godine, 25godišnji muškaraca Mark Lepin je ušao u zgradu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Montrealu (Kanada) sa polu-automatskom puškom. Počeo je sa pucnjavom, tokom koje je ubio četrnaest žena i ranio još trinaest osoba: devet žena i četiri muškarca. Lepin je vjerovao da su studentkinje bile razlog zbog kojeg on nije primljen na elektrotehnički fakultet. Prije nego što se ubio, ostavio je oproštajno pismo u koje je sadržavalo tiradu protiv feministkinja i listu od devetnaest poznatih žena prema kojima je osjećao naročiti prezir. Četrnaest žena koje su ubijene u masakru su Anne-Marie Edward, Anne-Marie Lemay, Annie St. Arneault, Annie

Turcotte, Barbara Daigneault, Barbara Maria Klueznick, Genevieve Bergeron, Helen Colgan, Maud Haviernick, Maryse Laganiere, Maryse Leclair, Michele Richard, Natalie Croteau i Sonia Pelletier. Ove žene su postale simboli i tragične predstavnice nepravde prema ženama. Ženske organizacije širom zemlje su organizovale bdenja, marševe i komemorativne skupove. Tragedija je prouuzrokovala povećanje podrške za edukativne

programe i resurse usmjerene na smanjenje nasilja protiv žena. Federalne i lokalne vlasti su se obavezale da će zaustaviti nasilje protiv žena. 1991. godine, Kanadska vlada je proglasila 6. decembar za Nacionalni dan sjećanja i aktivnosti na problemu nasilja protiv žena. 1993. godine, organizacija pod nazivom „Koalicija 6tog decembra“ je uspostavila fond za žene koje napuštaju situacije nasilja kako bi obezbjedile sigurnije okruženje za sebe i svoju djecu. Tokom iste godine, kampanja pod nazivom „Nulta Tolerancija“ je pokrenuta sa ciljem obezbjenivanja mogućnosti za muškarce da pokažu solidarnost sa ženama koje se bore protiv nasilja nad ženama. Nekoliko majki djevojaka žrtava masakra su pokrenule grupe koje se zalažu za strožije zakone o nošenju i nabavljanju oružja i promovisanje svijesti o nasilju protiv žena.

Za više informacija pogledaj “Montrealski masakr” urednice Louise Malette & Marie Chalouh, Gynergy Books/Ragweed Pr; ISBN: 0921881142 ili posjetite web stranicu Muškarci za Promjenu na http://www.chebucto.ns.ca/CommunitySupport/Men4Change/