Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava svake godine 1. decembra. Ovaj dan obilježava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbjedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om. Ovaj dan je prvi put obilježavan 1988 godine, nakon održavanja svjetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv za duhom socijalne tolerancije i unaprijenenja razmjene informacija o HIV/AIDS-u. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je posvećen jačanju globalnih napora suočavanja sa izazovima AIDS pandemije.

Za više informacija o Svjetskom danu borbe protiv AIDS-a kontaktirajte UNAIDS Secretariat, 20 avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland, ph: (41-22)791 3666, fax: (41-22)791 4187, e-mail: unaids@unaids.org,website: http://www.unaids.org

CWGL je objavio izvještaj, “Jačanje otpora: Suočavanje sa nasiljem nad ženama i HIV/AIDS-om,” koji se fokusira na područjima međusobne povezanosti u krizama društva, ljudskih prava i javnog zdravlja u vezi sa nasiljem nad ženama i HIV/AIDS-om.
Za više informacija, posjetite:
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/publications/strengthening.htm