Dokumentarni film “NOVO LICE MUŠKOSTI: uklanjanje stereotipa i usvajanje novih normi“

3K se pridružuje Ligi pravih muškaraca

“Jedna žena”

Jedna milijarda ustaje – Sarajevo

UN WOMEN ustaje protiv nasilja

Mladići Tuzle protiv nasilja nad ženama

Video sa predstavljanja kampanje medijima – Kino Meeting Point, Sarajevo, 19. novembar 2012