UN Women je jedna od agencija Ujedinjenih nacija čija je dužnost davanje podrške zemljama u postizanju napretka u pogledu Milenijskih razvojnih ciljeva (MDGs).  Osam ciljeva, koje je međunarodna zajednica usvojila 2000. god., postavljaju ciljne vrijednosti koje se trebaju dostići 2015, a koje se odnose na ukidanje siromaštva, dostizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja, promoviranje rodne jednakosti i osnaživanje žena, smanjenje smrtnosti djece, unaprjeđenje zdravlja porodilja, borba protiv HIV-a i AIDS-a i drugih bolesti, osiguranje okolišne održivosti i pružanje financiranja za razvoj.

Svih osam MDG dodiruju suštinske aspekte dobrobiti žena, a sa druge strane, osnaživanje žena je od kritičnog značaja za ostvarivanje ovih ciljeva.  UN Women se angažira na unaprjeđenju MDG kroz tri ulazne tačke:

Operativni programi: U svim regijama i kroz sva svoja tematska područja, programi UN Women daju doprinos MDG-ima.  UN Women testira / pilotira inovativne strategije i jača kapacitete drugih UN Programa koji podržavaju unaprjeđenje položaja žena.

Monitoring i analiza: UN Women radi sa vladinim i nevladinim organizacijama na ocjenjivanju napretka ostvarenog u pogledu postizanja MDG kroz korištenje rodno podijeljenih podataka i pokazatelja koji u potpunosti uvažavaju rodne nedostatke.  UN Women također doprinosi Milenijskom projektu UN-a, čiju je izradu naložio Generalni tajnik, sa ciljem izrade plana akcije za postizanje MDG tako što priprema prateću dokumentaciju i razmjenjuje dokazane strategije.

Zagovaranje:  Kroz svoja razna partnerstva, UN Women radi na dizanju svijesti i poticanju učešća u MDG aktivnostima, uključujući napore zagovaranja na domaćem i međunarodnom nivou koje vodi UN Milenijska kampanja.

Ovjdje možete downloadovati cjelokupan resource pack.