UN Photo/Marco Dormino

UN Photo/Marco Dormino

Međunarodni dan volontera (IVD) pruža priliku za organizacije koje uključuju volontere/ke i volontere/ke pojedince/keda rade zajedno na projektima i kampanjama koje promovišu njihov doprinos ekonomskom i društvenom razvoju nalokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Udruživanjem podrške Ujedinjenih nacija sa akcijama na lokalnom nivou,IVD predstavlja jedinstvenu priliku za vladine institucije, nevladine organizacije, privatni sektor i organizacije koje uključujuvolontere/ke da rade zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva. IVD je uspostavljen od strane Generalne skupštineUjedinjenih nacija putem Rezolucije 40/212, usvojene 17. decembra 1985. godine. Od tog dana, vlade, UN sistem iorganizacije civilnog društva se pridružuju volonterima/kama širom svijeta u obilježavanju 5. decembra.

Za više informacija, posjetite web stranicu UNV-a u BiH: http://www.unv.ba

 

300-101ccie 400-101CCDA 200-310210-260200-125210-260300-206aws300-135human hair wigsHair ExtensionsHair Pieces bundlesccna 200-125ccna 200-125100-105210-060cissp300-115icnd1 100-105210-260Lace Front WigsHair ExtensionsHair Pieces bundles200-105300-208ccda 200-310cisco 200-310210-060210-260human hair wigs300-115300-0702V0-621640-911cisspCISSPicnd2 200-105human hair extensions