Facebook cover photo_EN

UN Women u Bosni i Hercegovini u saradnji sa OSCE – om poziva novinare i novinarke, te urednike i urednice svih medija iz Bosne i Hercegovine da se prijave na trening Rodno osjetljivo izvještavanje – šta je to?

Trening će biti održan 24. februara 2015. godine u UN kući u Sarajevu od 10:00h do 15:00h.

Ovaj trening je namijenjen novinarima i novinarkama, te urednicima i urednicama svih medija (štampani, online, radio, TV) sa područja BiH, a njegov cilj je ohrabrivanje boljeg razumijevanja medija o izazovima na koje nailaze u izvještavanju o pravima žena i djevojaka u našoj zemlji. Također, cilj je osvijestiti novinare i novinarke o značaju Pekinške platforme za akciju za Bosnu i Hercegovinu.

Pekinška deklaracija i Platforma za akciju su usvojene na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, održanoj u septembru 1995. godine. Ova dva dokumenta smatraju se najprogresivnijim ikada za unapređenje prava žena.

Platforma za akciju obuhvata 12 kritičnih područja, te i 20 godina poslije ostaje snažan izvor smjernica i inspiracije.

Platforma za akciju zamišlja svijet u kojem svaka žena i djevojka mogu iskoristiti svoje slobode i izbore, te ostvariti svoja prava, poput prava na život bez nasilja, prava na obrazovanje, prava na učešće u donošenju odluka i prava na jednaku zaradu i uslove rada.

Učesnici će imati priliku da saznaju više o samoj Pekinškoj platformi, njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini, te o statusu i položaju žena u Bosni i Hercegovini na osnovu provedbe Pekinške platforme. Također, trening će pružiti više informacija o korištenju rodno osjetljivog jezika, kao i o izvještavanju o rodnim pitanjima i pravima žena.

UN Women će osigurati ručak za učesnike, te pokriti troškove prevoza za one koji dolaze izvan Sarajeva. Rok za prijavu na trening je 16. februar 2015. godine. Svi koji završe obuku dobiti će  certifikat o učešću.

Svi zainteresovani za učešće na treningu trebaju poslati popunjen prijavni formular na: aleksandra.kuljanin@unwomen.org

Prijava na trening za novinare i novinarke