Foto: Imrana Kapetanović

Foto: Imrana Kapetanović

Kako izgleda jedan Vaš radni dan?

MELIHA: Za moj posao mogu reći da nema radnog vremena, radi se 24/7. Jutarnja kafa sa radnim kolegicama, uz osvrte na prethodni dan i neobavezno čavrljanje završi sa pripremom plana rada. I radni dan uveliko počinje – telefonski pozivi, email-ovi koje treba pregledati i dati odgovor, razgovori sa osobljem, raspodjela zadataka, praćenje budžeta i planiranje utroška za svakodnevne poslove… Iako se akcije, radionice, kampanje ne održavaju svaki dan, zajedno sa timom pripremam plan izvođenja i nadgledam stepen izvršenja zadataka i obaveza. Centar 18 godina prati i osluškuje žene, i pruža podršku i pravnu pomoć za njihovo rješavanje. Tako i ja svakodnevno razgovaram sa klijenticama koje se obraćaju u Centar, pružam savjete iz različitih oblasti, i tako dobijam indikatore o potrebama žena i problemima sa kojima se suočavaju na putu ka ostvarenju i/ili zaštiti svojih prava. Sa takvim podacima usmjeravam dalje djelovanje Centra i direktno odgovoramo na potrebe žena. Kao zaključak: svaki dan ispunjen je obavljanjem menadžerskih poslova, upravljanjem ljudskim resursima, sastancima, fundraisingom.

Koja su Vaša najveća dostignuća u poslu kojim se bavite?

MELIHA: Godine 2001. započela je moja veza sa Centrom. Od tih početnih koraka od prije 13 godina kada sam ušla u Centar kao volonterka učila sam od svojih kolegica, gradila se. Sav moj aktivizam u oblasti zalaganja izrastao je iz bazične aktivnosti Centra – pružanja besplatne pravne pomoći. Životna iskustva žena/naših klijentica, njihovih iskustava sa institucijama sistema i iskustvo Centra u pružanju besplatne pravne pomoći tim ženama poslužili su mi kao poticaj za proširenje aktivnosti Centra u pravcu zagovaranja institucionalnih promjena. Uz podršku kolektiva Centra uspjela sam pokrenuti  aktivnosti koje su postale i novo programsko opredjeljenje rada Centra. Transformirala sam probleme sa kojima se žene obraćaju u Centar i pokrenula nove programske aktivnosti. To su: direktna saradnja sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, monitoring krivičnih postupaka pred Općinskim i Kantonalnim sudovima u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u FbiH, monitoring krivičnih istraga u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja pred Kantonalnim tužilaštvom Ze-do kantona, program učenja na daljinu (Distance Learning Program) – „Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“, online pravna pomoć za žene iz BiH i regiona, zagovaranje za uvođenje rodne perspektive i diskursa u kurikulume Pravnih fakulteta, programi namjenjeni za djevojke na temu ljudskih prava žena, feminizma, seksualnog i rodno zasnovanog zdravlja i prava, ukazivanje na probleme i zagovaranje za njihovo brže i efikasnije rješavanje putem korištenja IT tehnologija i metodologije „Digitalnog pripovjedanja“, Flash Mob performansi… Otvorila sam Centar, koji je ranije bio otvoren samo prema lokalnoj zajednici, i „prema vani“.

Koje su to najveće prepreke sa kojima se suočavate?

MELIHA: Trenutno je najveća poteškoća nedostatak fiansijskih sredstava. Centar međutim aktivno djeluje na obezbjeđivanju sredstava, ali do sada nismo naišle na povrdu da će neki od naših projekata dobiti podršku. Stoga smo se okrenule i pronalaženju drugih izvora finansiranja za naše neprofitne aktivnosti, i pripremamo neophodne izmjene i modernizaciju akata koji će omogućiti nesmetanu realizaciju planiranog.

Da li Vam je potrebna neka dodatna pomoć u poslu koji radite?

MELIHA: Neizostavan prijedlog za pomoć su finansijska sredstva, s obzirom da je dugogodišnji donator Centra završio pružanje podrške na teritoriju BiH. Postoje naznake da će se podrška nastaviti, ali Centar trenutno implementira jedan projekat. Pored svih naših napora, zagovaranja, podnešenih projektnih prijedloga, nemamo povratnu informaciju da će naš/naši projekat/projekti biti odobreni i finansirani, dok je podrška domaćih vlasti mala (0,09%) ili u potpunosti izostaje.

16 dana zenica-4

Životna iskustva žena/naših klijentica, njihovih iskustava sa institucijama sistema i iskustvo Centra u pružanju besplatne pravne pomoći tim ženama poslužili su mi kao poticaj za proširenje aktivnosti Centra u pravcu zagovaranja institucionalnih promjena.

Meliha Sendić
Pravnica, Centar za pravnu pomoć Zenica