Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva, 2. decembar, podsjeća na dan usvajanja UN Konvencije za suzbijanje trgovine ljudima i iskorištavanja prostitucije drugih (Rezolucija 317 (IV) od 2. decembra 1949. godine). Rezolucijom 57/195 od 18. decembra 2002. godine, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je proglasila 2004. godinu Međunarodnom godinom obilježavanja borbe protiv ropstva i za njegovo ukidanje.

Za više informacija pogledajte tekst Konvencije

300-101ccie 400-101CCDA 200-310210-260200-125210-260300-206aws300-135human hair wigsHair ExtensionsHair Pieces bundlesccna 200-125ccna 200-125100-105210-060cissp300-115icnd1 100-105210-260Lace Front WigsHair ExtensionsHair Pieces bundles200-105300-208ccda 200-310cisco 200-310210-060210-260human hair wigs300-115300-0702V0-621640-911cisspCISSPicnd2 200-105human hair extensions